Tájékoztató a várakozási hozzájárulásokról

Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű üzembentartó figyelmét,

hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a Budapest VI. kerület Szófia utca 7. szám alatt kialakított ügyfélszolgálati irodán kerül sor.

Az ügyfélszolgálati iroda 2019. január 2-án szerdán 10.00-kor kezdi meg működését, és 2019. január 31-én csütörtökön 18.00-kor fejezi be azt.

 

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8.00 – 18.00

Kedd: 10.00 – 18.00

Szerda: 8.00 – 16.00

Csütörtök: 10.00 – 18.00

Péntek: 8.00 – 13.00
 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a parkolási engedély átvételekor sárga csekkes, vagy bankkártyás fizetési mód közül választhatnak. Ügyintézőinknek nem áll módjukban készpénzt elfogadni.

 

A kérelemhez szükséges bemutatni a hozzájárulás jogosságát igazoló eredeti dokumentumokat, vagy meghatalmazással történő ügyintézés esetén azok másolatait (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, érvényes forgalmi engedély, szükség esetén a munkáltató és a munkavállaló megállapodása a gépjármű kizárólagos használatba adásáról, aláírási címpéldány, lízing- illetve bérleti szerződés, gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása).

Személyenként egy, lakásonként maximum kettő lakossági várakozási hozzájárulás adható ki, az első hozzájárulásért csak a költségtérítés 1920 Ft-os díját kell megfizetni. A második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetében ezen felül várakozási díj is fizetendő.

 

Amennyiben lakásonként két gépjármű lakossági várakozási hozzájárulása iránt is érkezik kérelem, a jogosultaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy melyik gépjármű minősüljön az elsőnek és a másodiknak. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában várakozási hozzájárulás nem adható ki.

A matrica a kiadás napjától a következő év január 31-ig érvényes.

 

A gazdálkodói, az egészségügyi és az ideiglenes (szervizelés, javítás idejére kiadható) várakozási hozzájárulások ügyintézése hivatali ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Eötvös utca 4.) történik.

Az Operaház környékén, mint védett övezetben állandó lakcímmel rendelkező lakosok lakossági várakozási, lakossági behajtási, valamint lakossági behajtási-várakozási hozzájárulásainak kiadását szintén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája végzi.

2019 februárjától a lakossági várakozási hozzájárulások ügyintézése is a Polgármesteri Hivatal Eötvös u. 4. szám alatti helyiségében történik.

 

Amennyiben a kérelmező természetes személy lakossági várakozási hozzájárulást igényel; valamint a kérelmező az érintett gépjármű üzembentartója, Terézvárosban állandó lakcímmel rendelkező lakos; és egy állandó lakcímen egy autóra kérnek csak engedélyt, a 2019. évre vonatkozó lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelem 2019. január 2. napjától postai úton, illetve elektronikus úton is benyújtható. A kérelem beadásánál legyenek figyelemmel arra, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás elbírálási határideje 15 munkanap.

 

 

A lakossági várakozási hozzájárulás a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken, valamint a Király utca mindkét oldalán és a Bp. VII. kerületben a Király utcára merőleges utcákban az első keresztutcáig terjedő várakozási területeken díjmentes és időtartam-korlátozás nélküli várakozást biztosít.

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos további információk, a várakozási hozzájárulások kiadásának feltételei az alábbi linken érhetőek el: PDF