Perújítás: új eljárás Fürst György ellen

Tovább bővült Terézváros egykori MSZP-s alpolgármesterének bűnlajstroma – ez derült ki a Fővárosi Törvényszéken zajló perújítás első tárgyalásán.
Dr. Gila Pál és dr. Fehér Szabolcs a tárgyaláson

Perújítást rendelt el a Fővárosi Ítélőtábla több hatodik kerületi ingatlan évekkel ezelőtti jogszerűtlen eladása, azaz hűtlen kezelés bűntette miatt az egykori MSZP-s alpolgármester, Fürst György ellen. A tárgyalássorozat január 30-án kezdődött meg a Fővárosi Törvényszék dr. Fehér Szabolcs vezette tanácsa előtt.

 

A tárgyaláson Fürst György nem jelent meg. Védőügyvédje, dr. Fülöp Tamás közölte, hogy védence a tárgyaláson való jelenlét jogáról lemond, így a bíróság megállapította, hogy az eljárás Fürst távollétében zajlik majd.

 

 

A tárgyalást dr. Fehér Szabolcs bíró vezette

 

A bírói tanács elnöke, dr. Fehér Szabolcs először a perújítással érintett ítéletet ismertette. Mint ismeretes, a Fővárosi Törvényszék 2017. január 24-én kihirdetett és 2018. február 28-án jogerőssé vált ítéletében bűnösnek mondta ki Fürst György másodrendű terheltet társtettesként elkövetett hűtlen kezelés bűntettében, amiért két év végrehajtásában öt év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Emellett Fürstnek és társainak egyetemlegesen 123 millió forintot és annak kamatait kellett volna megfizetni az ügyben sértettként szereplő hatodik kerületi önkormányzatnak. (Erre mind a mai napig nem került sor.)

 

A jogerős határozatban foglalt tényállás szerint Fürst György 2004-ben a hatodik kerületi önkormányzat vagyongazdálkodásáért felelős alpolgármestere volt. E tisztségében tett előterjesztést az akkori MSZP–SZDSZ többségű képviselő-testületnek az Andrássy út 3. és 47. szám alatti ingatlan eladásáról. Mindezt úgy tette, hogy a versenyeztetésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletét is megsértette. Az általa vevőként megjelölt gazdasági társaságokon kívül minden más lehetséges pályázót szándékosan mellőzött azért, hogy biztosan az általa előnyhöz juttatott vevő szerezhesse meg a frekventált helyen lévő, így nagy értékű ingatlanokat. Ezzel a hatodik kerületi önkormányzatnak több százmillió forintos vagyoni hátrányt okozott.

 

 

Dr. Gila Pál, a sértettként szereplő terézvárosi önkormányzat jogi képviselője

 

Ilyen előzmények és a jogerős ítélet megszületése után a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség perújítási indítványt terjesztett elő Fürst György terhére. A főügyészség indoklásában arra is hivatkozott, hogy a Fővárosi Főügyészségen jelenleg is folyik egy büntetőeljárás Fürst Györggyel szemben.

 

A perújítási indítvány lényege szerint a most rögzített újabb cselekmények (további ingatlaneladások) nem képezték az alapeljárás tárgyát, így bizonyítottság esetén különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének a megállapítására lehetnek alkalmasak. Az eddig az eljárásban nem szereplő, de ugyancsak jogszerűtlenül eladott önkormányzati ingatlanok a következők: Jókai utca 10., Andrássy út 35., Munkácsy Mihály utca–Podmaniczky utca tömb, Andrássy út 21., Liszt Ferenc tér 7., Anker köz 1–3., Andrássy út 45., valamint Oktogon tér 4. szám alatti épület.

 

Ezen ingatlanok eladása tekintetében Fürst György 2003. május 22. és 2006. március 30. közötti időszakban tett előterjesztést a helyi képviselő-testület előtt. Az így okozott vagyoni hátrány, illetve a veszélyeztetett érték összesen legalább 1 milliárd 658 millió 194 ezer 845 forint.

 

A cselekmény elkövetését az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos okiratok, igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemények, tanúvallomások, hitelintézeti adatok, ingatlan-nyilvántartási adatok, cégadatok bizonyítják. Az előbbiekben felsorolt tényállási pontok az alapügyben nem képezték a vád tárgyát. Ugyanakkor az ezekkel kapcsolatos bizonyítékok az alapügyben vád tárgyává tett bűncselekményt érintik, tehát új bizonyítéknak minősülnek.

 

 

Dr. Éhn Dávid ügyész képviselte a vádat

 

A Fővárosi Ítélőtábla perújítást elrendelő határozata szerint a bíróság jogerős ítéletével elbírált cselekmény esetén perújításnak van helye, ha olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy a terhelt bűnösségét meg kell állapítani, vagy lényegesen súlyosabb büntetést kell kiszabni.

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség perújítási indítványában szereplő pontok újak, így a hozzájuk tartozó bizonyítékok is újnak minősülnek, amelyek korábban az alapügyben fel sem merülhettek, ennél fogva megalapozták a perújítási eljárás lefolytatását. A fenti körülmények miatt jelentős eltérés lehet a korábban megállapított vagyon elleni bűncselekmény értékhatár szerinti minősítése és az új bizonyítékokkal érintett részcselekmények minősítése között, ez pedig súlyosabb törvényi minősítést vonhat maga után. A minősítés szerinti cselekmény büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés.

 

Ez indokolta tehát, hogy a Fővárosi Ítélőtábla Fürst György vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék, illetve a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság ítélete tekintetében a perújítást elrendelte.

 

Az első tárgyalás végén a vádlott védője, dr. Fülöp Tamás szóban ismertette az általa korábban írásban benyújtott észrevételt. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy vélekedése szerint a jelenleg hatályban lévő büntetőeljárási törvény anomáliái nem teszik lehetővé, hogy a perújítás tárgyalásra alkalmas legyen. Ugyanakkor meglátása szerint a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség nem tudott érdemi, új bizonyítékokat felmutatni, és ez is a perújítás elrendelése ellen szól. A védő említést tett arról is, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányságon jelenleg is folyamatban van egy büntetőeljárás a Jókai utca 10. értékesítésének tárgyában több volt képviselővel és volt önkormányzati tisztviselővel szemben. Abban az eljárásban a védencével szembeni eljárást elkülönítették, és ezt követően kerülhetett sor arra, hogy a Jókai utca 10. alatti ingatlan is a perújítás tárgyát képezte. Mindezekre tekintettel dr. Fülöp Tamás a perújítás felfüggesztését kérte.

 

Dr. Gila Pál, az ügyben sértettként szereplő terézvárosi önkormányzat jogi képviselője a tárgyalás végén bejelentette, hogy (a korábbi ügyekhez hasonlóan) a perújításban foglalt, új tételekre is van polgári jogi igénye az önkormányzatnak, amelyet szóban és írásban is előterjesztett.

 

A tárgyalás február 13-án folytatódik.