Területi adatok – Pest megye

Táblázatok Excel formátumban

= a megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő
..= az adat nem ismeretes
= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat
x= a mutató nem értelmezhető
0= a mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad
üres hely= az üresen hagyott blokkba eső mutatók nem értelmezhetők
1Visszatekintő adatok
1.1A népesség száma és jellemzői
1.1.1A népesség száma, népsűrűség
1.1.1.1A népesség számának alakulása, népsűrűség, népszaporodás
1.1.1.2A népességváltozás tényezői
1.1.2Kor és nemek szerinti megoszlás, állampolgárság
1.1.2.1A népesség korcsoport és nemek szerint
1.1.2.2A népesség állampolgárság és nemek szerint
1.1.2.3A népesség az állampolgárság országa és nemek szerint
1.1.3Családi állapot, termékenység
1.1.3.1A 15 éves és idősebb népesség családi állapot és korcsoport szerint
1.1.3.2A 15 éves és idősebb férfiak családi állapot és korcsoport szerint
1.1.3.3A 15 éves és idősebb nők családi állapot és korcsoport szerint
1.1.3.4A 15 éves és idősebb nők korcsoport és az élve született gyermekek száma szerint
1.1.3.5A 15 éves és idősebb hajadonok korcsoport és az élve született gyermekek száma szerint
1.1.3.6A 15 éves és idősebb házas nők korcsoport és az élve született gyermekek száma szerint
1.1.3.7A 15 éves és idősebb özvegy nők korcsoport és az élve született gyermekek száma szerint
1.1.3.8A 15 éves és idősebb elvált nők korcsoport és az élve született gyermekek száma szerint
1.1.4Iskolázottság, nyelvtudás
1.1.4.1A népesség iskolai végzettség és korcsoport szerint
1.1.4.2A népesség nyelvismeret és nemek szerint
1.1.4.3A 7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség és nemek szerint
1.1.4.4A férfiak iskolai végzettség és korcsoport szerint
1.1.4.5A nők iskolai végzettség és korcsoport szerint
1.1.5Gazdasági aktivitás
1.1.5.1A népesség gazdasági aktivitás és nemek szerint
1.1.5.2A népesség nemek, korcsoport és gazdasági aktivitás szerint
1.1.6Nemzetiség, anyanyelv
1.1.6.1A népesség anyanyelv, nemzetiség és nemek szerint
1.1.6.2A népesség nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv és kulturális kötődés szerint
1.1.7Vallás
1.1.7.1A népesség vallás, felekezet és nemek szerint
1.2Háztartások, családok
1.2.1A háztartások száma és összetétele
1.2.1.1A háztartások főbb adatai
1.2.1.2A háztartások és a háztartásban élők száma háztartás-összetétel szerint
1.2.2A háztartások mérete, korösszetétele
1.2.2.1A száz háztartásra jutó személyek száma háztartástípusonként
1.2.2.2A háztartások háztartás-összetétel, a háztartástagok száma, a háztartásban élők száma és a száz háztartásra jutó személyek száma szerint
1.2.2.4A háztartások háztartás-összetétel és a háztartásban élők korösszetétele szerint
1.2.2.5A háztartások háztartás-összetétel és gazdasági aktivitási összetétel szerint
1.2.2.3Az egyedülállók családi állapot, főbb korcsoport és nemek szerint
1.2.2.6A háztartások a lakás főbb jellemzői és lakáshasználati jogcím szerint, háztartástípusonként
1.2.3A családok száma és összetétele
1.2.3.1A családok és a családban élők családösszetétel, valamint átlagos családnagyság szerint
1.2.4A családok mérete, a gyermekek száma
1.2.4.1A családok családösszetétel és a gyermekek száma szerint
1.2.4.2A családok családösszetétel és a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma szerint
1.2.4.3A családok családösszetétel és gazdasági aktivitási összetétel szerint
1.3Lakásállomány
1.3.1A lakások száma
1.3.1.1A lakóegységek rendeltetése, lakók, laksűrűség
1.3.2A lakások tulajdon és használati mód szerint
1.3.2.1A lakott lakások tulajdonjelleg és használati jogcím szerint
1.3.3A lakások mérete: alapterület, szobaszám
1.3.3.1A lakott lakások szobaszám, laksűrűség és településtípus szerint
1.3.3.2A lakott lakások szobaszám, konyhával való ellátottság és a lakók száma szerint
1.3.3.3A lakott lakások helyiségei a lakás szobaszáma szerint
1.3.4A lakások felszereltsége, komfortossága
1.3.4.1A lakott lakások felszereltség és szobaszám szerint
1.3.4.2A lakott lakások fűtési mód és szobaszám szerint
1.3.4.3A lakott lakások komfortosság és szobaszám szerint
1.3.5A lakások és lakóik, laksűrűség
1.3.5.1A lakott lakások a lakók korösszetétele és száma szerint
1.3.5.2A lakott lakások a lakók korösszetétele és szobaszám szerint
1.3.6Az épületek, lakóházak száma, jellemzői
1.3.6.1A lakóházak a lakók száma, valamint lakásszám és magasság szerint
2Részletes adatok
2.1A népesség száma és jellemzői
2.1.1A népesség száma, népsűrűség
2.1.1.1A népesség korév és nemek szerint, a nemek aránya, 2011
2.1.2Kor és nemek szerinti megoszlás, előző lakóhelyek, állampolgárság
2.1.2.1A népesség az előző lakóhely, korcsoport és nemek szerint, 2011
2.1.2.2A népesség születési hely, korcsoport és nemek szerint, 2011
2.1.2.3A népesség állampolgárság, korcsoport és nemek szerint, 2011
2.1.2.4A népesség főbb korcsoport és az állampolgárság országa szerint, 2011
2.1.3Családi állapot, termékenység
2.1.3.1A 15 éves és idősebb népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint, 2011
2.1.3.2A 15 éves és idősebb élettársi kapcsolatban élő népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint, 2011
2.1.3.3A 15 éves és idősebb nők az élve született gyermekek száma, korcsoport és családi állapot szerint, 2011
2.1.4Iskolázottság, nyelvtudás
2.1.4.1A 7 éves és idősebb népesség iskolai végzettség, korcsoport és nemek szerint, 2011
2.1.4.2A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség, korcsoport és nemek szerint, 2011
2.1.4.3A népesség nyelvismeret, korcsoport, legmagasabb befejezett iskolai végzettség és nemek szerint, 2011
2.1.5Gazdasági aktivitás
2.1.5.1A népesség korcsoport, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011
2.1.5.2A népesség családi állapot, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011
2.1.5.3A népesség iskolai végzettség, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011
2.1.5.4A népesség iskolai végzettség, gazdasági aktivitás és családi állapot szerint, 2011
2.1.5.5A munkanélküliek az utolsó foglalkozás abbahagyása óta eltelt idő, korcsoport, iskolai végzettség és nemek szerint, 2011
2.1.5.6Az inaktív keresők az utolsó foglalkozás abbahagyása óta eltelt idő, korcsoport, iskolai végzettség és nemek szerint, 2011
2.1.5.7A foglalkoztatottak napi ingázás, nemek, korcsoport, családi állapot és iskolai végzettség szerint, 2011
2.1.6Nemzetiség, anyanyelv
2.1.6.1A népesség nemzetiség, korcsoport, legmagasabb befejezett iskolai végzettség és nemek szerint, 2011
2.1.6.2A népesség nemzetiség, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011
2.1.6.3A hazai nemzetiségekhez tartozók állampolgárság és nemek szerint, 2011
2.1.6.4A népesség nemzetiségi hovatartozását befolyásoló tényezők, 2011
2.1.7Vallás
2.1.7.1A népesség vallás, felekezet és fontosabb demográfiai ismérvek szerint, 2011
2.1.8Egészségi állapot
2.1.8.1A fogyatékossággal élők és a tartósan betegek, korcsoport és nemek szerint, 2011
2.1.8.2A fogyatékossággal élők és a tartósan betegek, legmagasabb befejezett iskolai végzettség és nemek szerint, 2011
2.1.8.3A fogyatékossággal élők és a tartósan betegek, az akadályoztatás típusa és nemek szerint, 2011
2.2.Háztartások, családok
2.2.1A háztartások száma és összetétele
2.2.1.1A háztartások háztartás-összetétel, a háztartástagok száma, a háztartásban élők száma és a száz háztartásra jutó személyek száma szerint, 2011
2.2.1.2Az egyedülállók főbb korcsoport, családi állapot, legmagasabb befejezett iskolai végzettség és gazdasági aktivitás szerint, nemenként, 2011
2.2.2A háztartások mérete, korösszetétele
2.2.2.1A háztartások háztartás-összetétel és a háztartásban élők korösszetétele szerint, 2011
2.2.2.2A háztartások háztartás-összetétel és a háztartásban élő időskorú személyek száma szerint, 2011
2.2.2.3A háztartások háztartás-összetétel és gazdasági aktivitási összetétel szerint, 2011
2.2.2.4A háztartások részletes gazdasági aktivitási összetétel szerint, háztartástípusonként, 2011
2.2.2.5A háztartások a háztartásfő neme, korcsoportja, családi állapota, legmagasabb befejezett iskolai végzettsége és gazdasági aktivitása szerint, háztartástípusonként, 2011
2.2.2.6A háztartások a lakás főbb jellemzői és lakáshasználati jogcím szerint, háztartástípusonként, 2011
2.2.2.7A háztartások a lakás főbb jellemzői, lakáshasználati jogcím és a háztartástagok száma szerint, 2011
2.2.3A családok száma és összetétele
2.2.3.1A családok családösszetétel, az összes, a 15 évesnél fiatalabb és az eltartott gyermekek száma szerint, 2011
2.2.4A családok mérete, a gyermekek száma
2.2.4.1A családok a férj (férfi élettárs) és a feleség (nő élettárs), valamint az apa és az anya korcsoportja szerint, családtípusonként, 2011
2.2.4.2A családok a férj (férfi élettárs) és a feleség (nő élettárs), valamint az apa és az anya legmagasabb befejezett iskolai végzettsége szerint, családtípusonként, 2011
2.2.4.3A családok a gyermekek száma, gazdasági aktivitás és családösszetétel szerint, 2011
2.2.4.4A családok a férj (férfi élettárs) és a feleség (nő élettárs), valamint az apa és az anya vallása szerint, családtípusonként, 2011
2.3.Lakásállomány
2.3.1A lakások száma
2.3.1.1A lakott lakások tulajdonjelleg, használati jogcím, szobaszám, építési év, komfortosság és lakás-alapterület szerint, 2011
2.3.2A lakások tulajdon és használati mód szerint
2.3.2.1A lakott lakások használati jogcím, szobaszám, komfortosság, lakás-alapterület és a lakók száma szerint, 2011
2.3.3A lakások mérete: alapterület, szobaszám
2.3.3.1A lakott lakások szobaszám, tulajdonjelleg, építési év, lakás-alapterület és a lakók száma szerint, 2011
2.3.3.2A lakott lakások szobaszám és konyhával való ellátottság, valamint tulajdonjelleg, komfortosság, fűtési mód és fűtőanyag szerint, 2011
2.3.3.3A lakott lakások szobaszám és konyhával való ellátottság, valamint a lakók száma, korösszetétele és lakás-alapterület szerint, 2011
2.3.3.4A lakott lakások építési év, tulajdonjelleg, szobaszám, lakás-alapterület, felszereltség, fűtési mód és falazat szerint, 2011
2.3.4A lakások felszereltésége, komfortossága
2.3.4.1A lakott lakások fürdő- és főzőhelyiséggel való ellátottság, valamint tulajdonjelleg, használati jogcím, szobaszám, építési év, lakás-alapterület és az épület lakásszáma szerint, 2011
2.3.4.2A lakott lakások felszereltség valamint tulajdonjelleg, szobaszám, építési év, lakás-alapterület és a lakók száma szerint, 2011
2.3.4.3A lakott lakások alapterület, valamint tulajdonjelleg, használati jogcím, építési év, szobaszám, komfortosság és a lakók száma szerint, 2011
2.3.4.4A lakott lakások az épület nagysága, a lakás tulajdonjellege, használati jogcíme, szobaszáma, alapterülete és komfortossága szerint, 2011
2.3.5A lakások és lakóik, laksűrűség
2.3.5.1A lakott lakások a lakók száma, tulajdonjelleg, használati jogcím, szobaszám, építési év, komfortosság és lakás-alapterület szerint, 2011
2.3.5.2A lakott lakások a lakók korösszetétele, tulajdonjelleg, szobaszám, építési év, komfortosság, lakás-alapterület és a lakók száma szerint, 2011
2.3.6A lakások lakóövezeti jellege
2.3.6.1A lakott lakások a környezet lakóövezeti jellege, tulajdonjelleg, szobaszám, építési év, komfortosság, lakás-alapterület és a lakók száma szerint, 2011
2.3.7A nem lakott lakások száma, jellemzői
2.3.7.1A nem lakott lakások tulajdonjelleg, szobaszám, építési év, lakás-alapterület, komfortosság és felszereltség szerint, 2011
2.3.8Az épületek, lakóházak száma, jellemzői
2.3.8.1Az épületek magasság, rendeltetés és lakásaik száma szerint, 2011
2.3.8.2A lakóházak, a lakások és lakóik a lakóházak lakásszáma és magassága szerint, 2011
2.3.8.3A lakóházak, lakásaik és lakóik a lakóházak építési éve, lakásszáma és magassága szerint, 2011
3Településtípusonkénti adatok
3.1.A népesség száma és jellemzői
3.1.1A népesség száma, népsűrűség
3.1.1.1A népesség nemek és korév szerint, a nemek aránya, 2011
3.1.2Kor és nemek szerinti megoszlás, előző lakóhelyek, állampolgárság
3.1.2.1A népesség az előző lakóhely, korcsoport és nemek szerint, 2011
3.1.2.2A népesség születési hely, korcsoport és nemek szerint, 2011
3.1.2.3A népesség állampolgárság, korcsoport és nemek szerint, 2011
3.1.3Családi állapot, termékenység
3.1.3.1A 15 éves és idősebb népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint, 2011
3.1.3.2A 15 éves és idősebb élettársi kapcsolatban élő népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint, 2011
3.1.3.3A 15 éves és idősebb nők az élve született gyermekek száma, korcsoport és családi állapot szerint, 2011
3.1.4Iskolázottság, nyelvtudás
3.1.4.1A 7 éves és idősebb népesség iskolai végzettség, korcsoport és nemek szerint, 2011
3.1.4.2A népesség nyelvismeret, korcsoport és nemek szerint, 2011
3.1.4.3A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség, korcsoport és nemek szerint, 2011
3.1.5Gazdasági aktivitás
3.1.5.1A népesség korcsoport, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011
3.1.5.2A népesség családi állapot, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011
3.1.5.3A népesség iskolai végzettség, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011
3.1.5.4A munkanélküliek az utolsó foglalkozás abbahagyása óta eltelt idő, korcsoport, iskolai végzettség és nemek szerint, 2011
3.1.5.5Az inaktív keresők az utolsó foglalkozás abbahagyása óta eltelt idő, korcsoport, iskolai végzettség és nemek szerint, 2011
3.1.6Nemzetiség, anyanyelv
3.1.6.1A népesség a nemzetiségi hovatartozást befolyásoló tényezők szerint, 2011
3.1.7Vallás
3.1.7.1A népesség vallás, felekezet és fontosabb demográfiai ismérvek szerint, 2011
3.2.Háztartások, családok
3.2.1A háztartások száma és összetétele
3.2.1.1A háztartások háztartás-összetétel, a háztartástagok száma, korösszetétel, az időskorú személyek száma, és gazdasági aktivitási összetétel szerint, 2011
3.2.2A háztartások mérete, korösszetétele
3.2.2.1A háztartások a lakás főbb jellemzői és lakáshasználati jogcím szerint, háztartástípusonként, 2011
3.2.3A családok száma és összetétele
3.2.3.1A családok családösszetétel, az összes, a 15 évesnél fiatalabb és az eltartott gyermekek száma szerint, 2011
3.3.Lakásállomány
3.3.1A lakások száma
3.3.1.1A lakott lakások tulajdonjelleg, komfortosság, használati jogcím, lakás-alapterület, felszereltség, fűtési mód és falazat szerint, 2011
3.3.2A lakások tulajdon és használati mód szerint
3.3.2.1A lakott lakások szobaszám, építési év, használati jogcím, lakás-alapterület, felszereltség, fűtési mód és falazat szerint, 2011
3.3.3Az épületek, lakóházak száma, jellemzői
3.3.3.1A lakóházak, lakásaik és lakóik a lakóházak építési éve, lakásszáma és magassága szerint, 2011
4Településsoros adatok
4.1.A népesség száma és jellemzői
4.1.1A népesség száma, népsűrűség
4.1.1.1A népesség számának alakulása, terület, népsűrűség
4.1.1.2A népességváltozás tényezői
4.1.2Kor és nemek szerinti megoszlás
4.1.2.1A népesség korcsoport és nemek szerint, 2011
4.1.2.2A 18 évesnél fiatalabb népesség kor szerint, a kormegoszlás főbb mutatószámai, 2011
4.1.3Családi állapot, termékenység
4.1.3.1A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint, 2011
4.1.3.2A 15 éves és idősebb nők az élve született gyermekek száma szerint, 2011
4.1.4Iskolázottság, nyelvtudás
4.1.4.1A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2011
4.1.4.2A népesség iskolai végzettség és nemek szerint, 2011
4.1.5Gazdasági aktivitás
4.1.5.1A népesség gazdasági aktivitás szerint, 2011
4.1.6Nemzetiség, anyanyelv
4.1.6.1A népesség nemzetiség szerint, 2011
4.1.7Vallás
4.1.7.1A népesség vallás, felekezet szerint, 2011
4.2.Háztartások, családok
4.2.1A háztartások száma és összetétele
4.2.1.1A háztartások és a családok főbb adatai
4.2.1.2A háztartások száma háztartás-összetétel szerint, 2011
4.2.2A háztartások mérete, korösszetétele
4.2.2.1A háztartások a háztartásban élők száma és gazdasági aktivitási összetétel szerint, 2011
4.2.3A családok száma és összetétele
4.2.3.1A családok családösszetétel és a gyermekek száma szerint, 2011
4.2.3.2A családok a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma és gazdasági aktivitási összetétel szerint, 2011
4.3.Lakásállomány
4.3.1A lakások száma
4.3.1.1A lakóegységek rendeltetése és lakóik, 2011
4.3.2A lakások tulajdon és használati mód szerint
4.3.2.1A lakások és lakott üdülők szobaszám, tulajdonjelleg és használati jogcím szerint, 2011
4.3.2.2A lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011
4.3.3A lakások mérete: alapterület, szobaszám
4.3.3.1A lakások és lakott üdülők alapterület szerint, 2011
4.3.4A lakások felszereltésége, komfortossága
4.3.4.1A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint, 2011
4.3.4.2A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint, 2011
4.3.5Az épületek, lakóházak száma, jellemzői
4.3.5.1A lakóházak és üdülőépületek magassága és nagysága, 2011

« Vissza