MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság következő rendes ülését
2018. február 14. napján (szerdán) 15 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalóteremben az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

kötött ülés:

     1.         Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
27/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
28/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

nyílt ülés:

     2.       A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
26/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
13/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4.       Az egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása
14/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.       Hassay Zsófia polgármester 2018. évi szabadságolásának ütemezése
25/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
20/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     9.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
31/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


zárt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     1.       A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

Bizottsági előterjesztések:  

    jog1    a 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 1. pinceszint (29279/0/A/1 hrsz.) szám alatti, „Király Kávézó” nevű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog1/2018. (II.08.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

    jog2    a 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 32. (29008/0/A/2-5 hrsz.) szám alatti, „B. City Pub” nevű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog2/2018. (II.08.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

    Egyebek  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2189-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2018. február 8.


Üdvözlettel: