0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 15. napján (csütörtökön) 10:30 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye:   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

nyílt ülés:

     1.        A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester
                    Simonffy Márta alpolgármester
                    dr. Bundula Csaba alpolgármester
                    Papp László alpolgármester  

     2.       A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
26/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2/b.   Terézváros településkép védelméről szóló 33/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása
39/2018. (II.15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
13/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4.       Az egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása
14/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     5.       Az óvodai beíratás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének meghatározása
15/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.       Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2017. évi működéséről és a 2018. évi támogatás összegének meghatározása
16/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.       Hassay Zsófia polgármester 2018. évi szabadságolásának ütemezése
25/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
20/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     9.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
31/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     10.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
32/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

       Levették napirendről:  
11.     Írásbeli kérdések és belső vizsgálat elrendelése
          21/2018. (II. 5.)        33/2018. (II. 6.)
          Előterjesztő: Wizer Lászlóné képviselő  

     12.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
22/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.       A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
19/2018. (II. 13.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

     2.       Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
17/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     3.       Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének módosítása
18/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4.       Felterjesztés az emberi erőforrások minisztere által adományozható Apáczai Csere János díj elnyerésére
29/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.       Javaslat ingatlan vásárlásra
30/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


nyílt ülés:

          Képviselői kérdések, közlemények  


     Tájékoztató:  

              -  A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2017. október 1. - 2017. december 31. közötti időszakban
23/2018. (II. 5.)
 

              -  Jegyzőkönyv kivonat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2018. január 18-i üléséről
24/2018. (II. 5.)
 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 815-2112-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2018. február 8.