MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő rendes ülését
2018. február 13. napján (kedden) 15 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalótermében az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 


kötött ülés:

     1.        Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
27/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     2.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
28/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


nyílt ülés:

     2.       A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
26/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
13/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4.       Az egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása
14/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     5.       Az óvodai beíratás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének meghatározása
15/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.       Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2017. évi működéséről és a 2018. évi támogatás összegének meghatározása
16/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


zárt ülés:

     2.       Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
17/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     3.       Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének módosítása
18/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4.       Felterjesztés az emberi erőforrások minisztere által adományozható Apáczai Csere János díj elnyerésére
29/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.       Javaslat ingatlan vásárlásra
30/2018. (II. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:


nyílt ülés:

    okt1.   2018. évi pályázat kiírása a “Terézváros Ifjú Tehetsége” támogatás adományozására
okt1/2018. (I. 29.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik1.  2018. I. félévi tematikus pályázat kiírása a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok számára
spik1/2018. (I. 30.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 815-2103-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2018. február 8.


Üdvözlettel: