MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2017. december 19. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     13.     Budapesti Rendőr-főkapitánysággal közbiztonsággal kapcsolatos megállapodások megkötése
267/2017. (XII. 11.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     15.     Megbízási szerződés módosítása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel
268/2017. (XII. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     16.     Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő a Hajós utca 5–17.; Lázár utca 16–22. és Dalszínház 6-10. számú épületek előtti közterületek – a Magyar Állami Operaház felújítási munkáihoz szükséges építési-felvonulási terület céljából történő – használatba adására
275/2017. (XII. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     17.     Javaslat a Budapest VI. kerület Andrássy út 83-85. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
273/2017. (XII. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.     Javaslat pályázati támogatásban részesített társasház felújítási munka befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására
276/2017. (XII. 11.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     19.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
274/2017. (XII. 11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:


  2. Jogi Osztály előterjesztései

  2.1.    Ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció a „Polgármesteri Hivatal és épületeinek biztonsági őrzése” tárgyában
2.1/2017.(XII.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


  3. Tulajdonosi Főosztály előterjesztései

  3.1.    Javaslat a Budapest VI. kerület Hunyadi téri Vásárcsarnokban lévő J/28 jelű helyiség ismételt használatba adására
3.1/2017. (XII.4.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  3.2.    Pályázati támogatásban részesített társasház felújítási munkájának befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása
3.2/2017. (XII.13.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  3.3.    Javaslat a Budapest VI. kerület Teréz körút 24. szám alatti, 28882/0/A/29 helyrajzi számú ingatlan árverésen kívüli elidegenítésére
3.3/2017. (XII.11.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  3.4.    Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
3.4/2017. (XII.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  3.5.    Javaslat a 211/2017. (IX.22.) VKB határozat módosítására
3.5./2017. (XII.18.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  3.6.    Javaslat a Budapest VI. kerület, Szív u. 14. szám alatti, 29546/0/A/1 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adására
3.6./2017. (XII.19.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


  4. Alpolgármesteri Titkárság előterjesztései

  4.1.    a Hunyadi téri Vásárcsarnok felújításának közbeszerzéséhez kapcsolódó műszaki szakértői tevékenység nyújtása
4.1./2017. (XII.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  4.2.    a Hunyadi téri Vásárcsarnok felújításának közbeszerzéséhez kapcsolódó tervezői szolgáltatások nyújtása
4.2./2017. (XII.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


  5. EgyebekA napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. december 14.


Üdvözlettel: