MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2017. november 28. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     2.       2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
248/2017. (XI. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének elfogadása
234/2017. (XI. 20.)
az előterjesztés mellékletei - terjedelmi okok miatt - csak a honlapon olvashatóak:
1. sz. mell. 2. sz. mell. 3. sz. mell. 4. sz. mell. 5. sz. mell. 6. sz. mell.
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.       Javaslat a Hunyadi téri Vásárcsarnok Eötvös utcai fejépület 2. emeletének hasznosítására
252/2017. (XI. 20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     6.       Előzetes kötelezettségvállalás a Hunyadi téri vásárcsarnok felújításának folytatásához
253/2017. (XI. 20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     13.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására
244/2017. (XI. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     14.     Javaslat az EURÓPA-HÁZ Ingatlanberuházó és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársasággal történő elszámolási megállapodás megkötésére
245/2017. (XI. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     15.     Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
246/2017. (XI. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

  2. Építési Osztály előterjesztései

  2.1.    Parkoló-megváltási díj egy részének átvállalására vonatkozó pályázat elbírálása
2.1/2017. (XI.22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


  3. Főépítészi és Településfejlesztési Iroda előterjesztései

  3.1.    Jókai tér rekonstrukciójához kapcsolódó tervezés
3.1/2017. (XI.17.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

  3.2.    A Teréz körút 62. kapcsolódó közterületek megújítására megállapodás
3.2/2017. (XI.24.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


  4. Jogi Osztály előterjesztései

  4.1.    Közbeszerzési eljárás megindítása “Terézváros újság nyomdai szolgáltatásának nyújtása” tárgyában
4.1/2017. (XI.28.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  4.2.    Közbeszerzési eljárást lezáró döntés “Villamos energia beszerzése” tárgyában
4.2/2017. (XI.28.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


  5. Tulajdonosi Főosztály előterjesztései

  5.1.    Javaslat a 2017. évi társasházi felújítási pályázat elbírálására
5.1/2017. (XI.21.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.2.    Javaslat társasházak felújításának pályázaton kívüli támogatására
5.2/2017. (XI.21.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.3.    Pályázati támogatásban részesített társasház felújítási munkájának befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása
5.3/2017. (XI.20.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.4.    Javaslat társasház pályázati felújítás támogatás mértékének módosítására
5.4/2017. (XI.20.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.5.    Döntés a Broadway Invest Kft. kamat- és költségtartozása elengedése iránti kérelméről
5.5/2017. (XI.20.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.6.    Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
5.6/2017. (XI.20.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.7.    Javaslat a Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 39. szám alatti, 29145/0/A/30 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség földszinti részének bérbe adására
5.7/2017. (XI.20.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


zárt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

  6. Zárt ülés előterjesztései

  6.1.    Javaslat a Budapest VI. kerület Podmaniczky u. 79. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonában lévő, XIII. számmal jelölt, pincei és utcai tárolók területéből 48 m2 terület a 32. albetétszámú üzlethelyiség tulajdonosa részére történő értékesítésének megerősítésére
6.1/2017. (XI.20.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  6.2.    Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására
6.2/2017. (XI.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


nyílt ülés:

  7. EgyebekA napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. november 23.


Üdvözlettel: