MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2017. október 24. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     6.       Az önkormányzat áfa kötelezettségének választása
219/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     11.     Javaslat az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – TERIBER Terézvárosi Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.” címmel készített számvevőszéki jelentés Intézkedési Tervének elfogadására
224/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     12.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 83-85. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályáztatás útján történő értékesítésére
227/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     13.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
228/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


Bizottsági előterjesztések:  


  2. Építési Osztály előterjesztései

  2.1.    Parkoló-megváltási díj átvállalására vonatkozó pályázat kiírása
2.1/2017. (X.9.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


  3. Főépítészi és Településfejlesztési Iroda előterjesztései

  3.1.    A Bp. VI. kerület, Paulay Ede u. 5. szám alatti Társasház 2017. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatára vonatkozó teljesítési határidő meghosszabbítása
3.1/2017. (X.12.)
és az ülésen kiosztott kérelem
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  3.2.    A Bp. VI. kerület, Teréz krt. 7. szám alatti Társasház 2017. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatára vonatkozó teljesítési határidő meghosszabbítása
3.2/2017. (X.12.)
és az ülésen kiosztott kérelem
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  3.3.    A Bp. VI. kerület, Teréz krt. 28. szám alatti Társasház 2017. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatára vonatkozó teljesítési határidő meghosszabbítása
3.3/2017. (X.12.)
és az ülésen kiosztott kérelem
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  3.4.    A Bp. VI. kerület, Vörösmarty u. 36. szám alatti Társasház 2017. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatára vonatkozó teljesítési határidő meghosszabbítása
3.4/2017. (X.12.)
és az ülésen kiosztott kérelem
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


  4. Jogi Osztály előterjesztései

  4.1.    Közbeszerzési eljárást lezáró döntés “Dunabogdány 2018-2019” tárgyában
4.1/2017. (X.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  4.2.    Közbeszerzési eljárást lezáró döntés “Karácsonyi csomagok beszerzése 2017” tárgyában
4.2/2017. (X.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


  5. Tulajdonosi Főosztály előterjesztései

  5.1.    Pályázati támogatásban részesített társasház felújítási munkájának befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása
5.1/2017. (X.18.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.2.    A Budapest VI. kerület Eötvös u. 4. szám alatti társasház közgyűlési határozatához történő hozzájárulás
5.2/2017. (X.16.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.3.    Javaslat a Bp. V. kerület Kossuth Lajos u. 14-16. szám alatti társasházban lévő 24253/0/A/4, 24253/0/A/5, 24253/0/A/6 és 24253/0/A/19 hrsz.-ú helyiségcsoport használatba adására
5.3/2017. (X.18.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


zárt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     3.       Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának a Lakás tv. 23/A. § (4) bekezdésében foglalt, esetlegesen felmerülő kötelezettsége teljesítésének fedezeti biztosítására
225/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


nyílt ülés:

  6. EgyebekA napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. október 19.


Üdvözlettel: