0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 26. napján (csütörtökön) 10 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye:   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

nyílt ülés:

     1.        A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester
                    Simonffy Márta alpolgármester
                    dr. Bundula Csaba alpolgármester
                    Papp László alpolgármester  

     2.       Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2018. évre történő bevezetéséről
217/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     3.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 26/2015 (XI. 19.) rendeletének módosítása
215/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     4.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII.15.) rendeletének módosítása
216/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     5.       Az egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról szóló 17/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
226/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.       Az önkormányzat áfa kötelezettségének választása
219/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     7.       Elektronikus ügyintézés bevezetése az adóügyi szakterületen
220/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     8.       A Budapesti Honismereti Társaság civil pályázati támogatást érintő módosítási kérelme
212/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     9.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása
211/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     10.     Döntés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (megindításáról) az önkormányzat intézményei étkeztetésének biztosítása tárgyában
232/2017. (X. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     11.     Javaslat az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – TERIBER Terézvárosi Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.” címmel készített számvevőszéki jelentés Intézkedési Tervének elfogadására
224/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     12.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 83-85. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályáztatás útján történő értékesítésére
227/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     13.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
228/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     14.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
221/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     15.     Nyugati tér, a Teréz krt. 62. szám előtti terület megújítása - Településrendezési Szerződés előkészítése
231/2017. (X. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.       A Budapest VI. kerület, Andrássy út 38. szám alatti, 29070/0/A/3 és 29070/0/A/8 helyrajzi számú üzlethelyiség rendeltetésű önálló társasházi ingatlanhoz tartozó cégfelirat, reklámmolinó és homlokzati napernyő bontására, valamint rendeltetéstől eltérő használat megszüntetésére településképi kötelezési eljárásban hozott XI/24230-6/2017. számú határozat elleni fellebbezés
213/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2.       Ellátási szerződés megszüntetése és új feladat-ellátási szerződés kötése felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában
214/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     3.       Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának a Lakás tv. 23/A. § (4) bekezdésében foglalt, esetlegesen felmerülő kötelezettsége teljesítésének fedezeti biztosítására
225/2017. (X. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


nyílt ülés:

     16.     Képviselői kérdések, közlemények  


     Tájékoztatók:  

              -  A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2017. július 1-2017. szeptember 30. közötti időszakban
222/2017. (X. 16.)  

             -  Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2017. év I. féléves beszámolója
223/2017. (X. 16.)  

              -  Tájékoztatás Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének előkészítéséről
229/2017. (X. 16.)  

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 815-2112-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. október 19.