MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2017. szeptember 22. napján (pénteken) 13 óra 45 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     2.       A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
192/2017. (IX. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     12.     TÉR_KÖZ II. pályázat – Nyugati tér
179/2017. (IX. 14.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     13.     A 98/2017. (IV. 13.) sz. határozat felülvizsgálata az M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódóan
199/2017. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     14.     Javaslat Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítási pályázatának elbírálására
188/2017. (IX. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     15.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 47. szám alatti, 29412 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására (a 6. számú melléklet később kerül kiküldésre)
196/2017. (IX. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     16.     Javaslat a Budapest, VI. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú műemlék ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
189/2017. (IX. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     17.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
190/2017. (IX. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.     Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
191/2017. (IX: 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     19.     Tájékoztató az Állami Számvevőszék „Utóellenőrzések – Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése – Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata” címmel készített számvevőszéki jelentésről
180/2017. (IX: 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


Bizottsági előterjesztések:  

  1. Polgármesteri Titkárság előterjesztései

  1.1.    Nissan Leaf Acenta gépjármű adományozása a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére
1.1/2017. (IX.20.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

  2. Jogi Osztály előterjesztései

  2.1.    Közbeszerzési eljárás megindítás “Villamos energia beszerzése 2018” tárgyban
2.1/2017. (IX.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  2.2.    Közbeszerzési eljárás megindítás “Karácsonyi csomagok beszerzése 2017.” tárgyában
2.2/2017. (IX.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  2.3.    Közbeszerzés eljárás megindítása “Dunabogdány 2018-2019.” tárgyában
2.3/2017. (IX.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  2.4.    Közbeszerzés eljárást lezáró döntés “Karácsonyi díszkivilágítás 2017” tárgyában
2.4/2017. (IX.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


  3. Főépítészi és Településfejlesztési Iroda előterjesztései

  3.1.    A Bp. VI. kerület, Izabella u. 72/A szám alatti Társasház 2017. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatára vonatkozó teljesítési határidő meghosszabbítása
3.1/2017. (VIII.25.)

Előterjesztő: : Matokanovic Lídia alelnök  


  4. Tulajdonosi Főosztály előterjesztései

  4.1.    2017. évi pályázati kiírás a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokra
4.1/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  4.2.    Pályázati támogatásban részesített társasházak felújítási munkájának befejezésére a támogatási szerződésekben rögzített határidők meghosszabbítása
4.2/2017. (IX.18.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  4.3.    Társasház pályázaton kívüli felújítási támogatása
4.3/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  4.4.    Budapest, VI. kerület Podmaniczky u. 37. szám alatti társasház utcai homlokzatának felújításához az önkormányzati tulajdonra eső célbefizetéshez hozzájárulás
4.4/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  4.5.    Javaslat a Budapest, VI. kerület Hunyadi téri Vásárcsarnokban lévő J-27 és B-8 jelű helyiségek ismételt használatba adására
4.5/2017. (IX.18.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  4.6.    Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
4.6/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  4.7.    Javaslat a Bp., VI. Lendvay u. 23. szám alatti társasházban lévő 28264/2, 3. és 4. 4elyrajzi számú helyiségcsoport újabb 5 évre történő bérbeadására
4.7/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  4.8.    Javaslat a Bp., VI. Szondi u. 24. szám alatti társasházban lévő 28733/0/A/4 helyrajzi számú helyiség bérbeadására
4.8/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  4.9.    Javaslat a 155/2017. (VIII.1.) VKB határozat módosítására
4.9/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  4.10.    Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
4.10/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


zárt ülés:

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     5.       Javaslat a Budapest VI. kerület Andrássy út 21. 2. em. 5A szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölésére
193/2017. (IX. 15.)
Előterjesztő: Dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

  5. Zárt ülés előterjesztései

  5.1.    A Budapest, VI., Bajza u. 66. III. 6. szám alatti lakás bérbeadása
5.1/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.2.    A Budapest, VI., Székely B. u. 27. II. 33. szám alatti lakás bérbeadása
5.2/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.3.    A Budapest, VI., Bajnok u. 3. II/15. szám alatti lakás bérbeadása
5.3/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.4.    A Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út. 39. II. 15. szám alatti lakás bérbeadása
5.4/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.5.    A Budapest, VI., Hunyadi tér 11. III. 34. szám alatti lakás bérbeadása
5.5/2017. (IX.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.6.    Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására
5.6/2017. (IX.18.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


nyílt ülés:

  6. EgyebekA napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. szeptember 19.


Üdvözlettel: