MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülést tart
2017. augusztus 1. napján (kedden) 16 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

  1. Tulajdonosi Főosztály előterjesztései

  1.1.    Javaslat a Budapest, VI. kerület Nagymező u. 43. szám alatti, 28961/0/A/2 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
1.1/2017. (VII.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  1.2.    Javaslat a Budapest, VI., Városligeti fasor 40. szám alatti, 29725/0/A/33 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
1.2/2017. (VII.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  1.3.    Javaslat a Budapest, VI., Székely Bertalan u. 12/A. szám alatti lakóépület teremgarázsának hasznosítására
1.3/2017. (VII.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  1.4.    Javaslat a Budapest, VI. Bajcsy-Zsilinszky út 21. szám alatti, 29185/0/A/1 és 29185/0/A/3 helyrajzi számú helyiségek bérbeadására
1.4/2017. (VII.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  1.5.    Javaslat bérbeadói kötelezettségbe tartozó felújítási munkák bérlő általi elvégzéséhez történő hozzájárulásra
1.5/2017. (VII.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  1.6.    Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
1.6/2017. (VII.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  1.7.    Pályázati támogatásban részesített Budapest, VI. Benczúr u. 48., az Izabella u. 48. és a Budapest VI. Weiner L. u. 3. szám alatti társasház felújítási munkájának befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása
1.7/2017. (VII.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  1.8.    Javaslat a Budapest, VI. Rippl-Rónai u. 23-25. szám alatti társasház pályázaton kívüli felújítási támogatására
1.8/2017. (VII.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  1.9.    Pályázati támogatásban részesített társasház felújítási munkájának befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása (az ülésen vették napirendre)
1.9/2017. (VIII.1.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  1.10.  Javaslat orvosi rendelők ideiglenes elhelyezéséhez helyiség biztosítására (az ülésen vették napirendre)
1.10/2017. (VIII.1.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

zárt ülés:

  2. Zárt ülés előterjesztései

  2.1.    Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. kerület Jókai u. 24. szám alatti társasház XIV. számmal jelölt, 123 m2 alapterületű tetőterének értékesítéséhez és a társasház alapító okiratának módosításához
2.1/2017. (VII.20.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  2.2.    Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. kerület Bajnok u. 11. szám alatti közös tulajdonú helyiségeinek értékesítéséhez és alapító okiratának módosításához
2.2/2017. (VII.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. július 27.


Üdvözlettel: