MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2017. június 27. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

  1. Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával) 

     8.       A 98/2017. (IV. 13.) sz. határozat Lehel utcát érintő hozzájárulás módosítása az M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódóan
169/2017. (VI.27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

     9.     Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2017. évi Kartájához
142/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

     11.     TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Jókai tér
163/2017. (VI. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

     12.     Hunyadi téri Vásárcsarnok tanulmánytervének értékelése, döntés a további tervezési megbízásról
164/2017. (VI. 22.)
Az előterjesztés mellékletei: tanulmányterv   helyszínrajz   talajvizsgálati jelentés
és az ülésen kiosztott tervezési ajánlat
Előterjesztő: Papp László alpolgármester

     13.     Javaslat a Budapest VI. kerület 28902 helyrajzi számú és a 28904 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezésére
148/2017. (VI. 19.)
(az előterjesztés mellékletei – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester

     15.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. 29151/0/A/1 és 29151/0/A/51 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására illetőleg tulajdonjogának az értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
144/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

     16.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására
145/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

     17.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 47. szám alatti 29412 helyrajzi számú ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére
158/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

     18.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
162/2017. (VI. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:  

  2. Jegyzői Kabinet előterjesztései

  2.1.    A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének módosítása
2.1/2017. (VI.19.)

Előterjesztő: Czuppon Zsolt elnök  

  2.2.   Terézváros új internetes portáljának megvalósítása
2.2/2017. (VI.27.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


  3. Jogi Osztály előterjesztései

  3.1.    Közbeszerzési eljárás megindítása “Karácsonyi díszkivilágítás” tárgyában
3.1/2017. (VI.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


  4. Főépítészi és Településfejlesztési Iroda előterjesztései

  4.1.    Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének
tervezete – tájékoztatás és határozat – a partnerségi egyeztetésre bocsátásról

4.1/2017. (VI.19.)

Előterjesztő: Czuppon Zsolt elnök  

  4.2.    TÉR_KÖZ 2016 pályázat – Jókai tér
4.2/2017. (VI.19.)

Előterjesztő: Czuppon Zsolt elnök  


  5. Tulajdonosi Főosztály előterjesztései

  5.1.    Javaslat a 2017. évi társasházi felújítási pályázat elbírálására
5.1/2017. (VI.22.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.2.    Pályázati támogatásban részesített társasház felújítási munkájának befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása és kivitelező váltáshoz hozzájárulás (Király u. 86.)
5.2/2017. (VI.6.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.3.    Pályázati támogatásban részesített társasház felújítási munkájának befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása (Hajós u. 41.)
5.3/2017. (VI.21.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.4.    Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. szám alatti társasház függőfolyosóinak felújításához szükséges összegből az önkormányzati tulajdonra eső célbefizetéshez hozzájárulás
5.4/2017. (VI.19.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  5.5.    A Budapest, VI. kerület Dessewffy u. 39. szám alatti társasházban lévő 29002/0/A/25 helyrajzi számú helyiség ismételt bérbeadása
5.5/2017. (VI.19.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.6.    Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
5.6/2017. (VI.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.7.    Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
5.7/2017. (VI.22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


  6. Szervezési Csoport előterjesztései

  6.1.    Lakóközösségek számára kiírt kapufigyelő rendszer fejlesztésének támogatását szolgáló pályázatok elbírálására
6.1/2017. (VI.22.)
  és az ülésen kiosztott melléklet
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


zárt ülés:

  1. Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával) 

     2.       Előterjesztés a Budapest, VI. kerület Teréz krt. 12. fszt. 9-10. alatti helyiségek után fennálló tartozás egy részének elengedésére irányuló kérelem elbírálására
160/2017. (VI. 20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester

     3.       Javaslat perbeli egyezség kötésére az ENNET Kft.-vel a Fővárosi Törvényszék előtt érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek levonása, kártérítés és egyéb iránt folyamatban lévő perben
150/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

     4.       Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
161/2017. (VI. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

     5.       Hozzájárulás kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelöléséhez diplomáciai testület részére
153/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Bizottsági előterjesztések:  

  7. Zárt ülés előterjesztései

  7.1.    VI. kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére hevederzár beszerzését és felszerelését szolgáló pályázat elbírálása
7.1/2017. (VI.22.)
  és az ülésen kiosztott melléklet
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  7.2.    2017. évi szén-monoxid érzékelő berendezés igénylésére kiírt pályázatok elbírálása
7.2/2017. (VI.22.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  7.3.    Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása
7.3/2017. (VI.14.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  7.4.    Javaslat a Budapest, VI., Andrássy út 83-85. szám alatti társasházi tűzesetet követően önkormányzati lakásban történő ideiglenes elhelyezés biztosítására, határozott idejű használati szerződéssel
7.4/2017. (VI.15.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  7.5.    Javaslat a Bp., VI. kerület, Podmaniczky u. 67. szám alatti, 28475/0/A/27 hrsz.-ú lakásingatlan 35/100-ad tulajdoni hányadának árverésen kívüli elidegenítésére
7.5/2017. (VI.22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  7.6.    Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogának cseréjéről
7.6/2017. (VI.22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


nyílt ülés:

  8. Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. június 22.


Üdvözlettel: