0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. június 29. napján (csütörtökön) 11 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye:   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

nyílt ülés:

     1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő:   Hassay Zsófia polgármester
                    Simonffy Márta alpolgármester
                    dr. Bundula Csaba alpolgármester
                    Papp László alpolgármester  

     1/B.   Döntés személyi kérdésben
167/2017. (VI. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
155/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló .../2017. (... ...) önkormányzati rendelet megalkotása
139/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4.       Az egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása
140/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     5.       Együttműködési megállapodás kötése az LP Média Kft.-vel
151/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.       Az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozásról szóló 45/2017. (II.23.) határozat módosítása
141/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     7.       A 98/2017. (IV. 13.) sz. határozat Lehel utcát érintő hozzájárulás módosítása az M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódóan
169/2017. (VI.27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8.       Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2017. évi Kartájához
142/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     9.       Pályázat kiírása a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői feladatának ellátására
143/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     10.     TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Jókai tér
163/2017. (VI. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     11.     Hunyadi téri Vásárcsarnok tanulmánytervének értékelése, döntés a további tervezési megbízásról
164/2017. (VI. 22.)
(az előterjesztés mellékletei – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
tanulmányterv   helyszínrajz   talajvizsgálati jelentés
és az ülésen kiosztott tervezési ajánlat
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     12.     Javaslat a Budapest VI. kerület 28902 helyrajzi számú és a 28904 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezésére
148/2017. (VI. 19.)
(az előterjesztés mellékletei – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     13.     Javaslat Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítási pályázatának elbírálására és pályázat kiírására
170/2017. (VI. 29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     14.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. 29151/0/A/1 és 29151/0/A/51 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására illetőleg tulajdonjogának az értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
144/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     15.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására
145/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     16.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 47. szám alatti 29412 helyrajzi számú ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére
158/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     17.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
162/2017. (VI. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.     Védőoltás támogatása (LEVETTÉK NAPIRENDRŐL)
149/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Wizer Lászlóné képviselő  

     18.     Támogatás nyújtása Kézdivásárhely Önkormányzata számára fejlesztő központ létrehozásához
166/2017. (VI. 27.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     19.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
154/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.       Hátralékkiegyenlítő támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
146/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     2.       Előterjesztés a Budapest, VI. kerület Teréz krt. 12. fszt. 9-10. alatti helyiségek után fennálló tartozás egy részének elengedésére irányuló kérelem elbírálására
160/2017. (VI. 20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     3.       Javaslat perbeli egyezség kötésére az ENNET Kft.-vel a Fővárosi Törvényszék előtt érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek levonása, kártérítés és egyéb iránt folyamatban lévő perben
150/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     4.       Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
161/2017. (VI. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     5.       Hozzájárulás kizárólagos használatú várakozóhelyek kijelöléséhez diplomáciai testület részére
153/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.       Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek javadalmazása
152/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


nyílt ülés:

     20.     Fellépés a sörbiciklik ellen - Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) rendelet módosítása
171/2017. (VI. 29.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     21.     A terézvárosi lakosok tájékoztatására szolgáló vitrinszekrények elhelyezése
172/2017. (VI. 29.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

          Képviselői kérdések, közlemények  


     Tájékoztatók:  

              -   Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2017. május   18-án 16:30 órai kezdettel megtartott üléséről
  156/2017. (VI. 19.)
 

              -   Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2017. május 18-án     14:20 órai kezdettel megtartott üléséről
  157/2017. (VI. 19.)
 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 815-2112-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. június 22.