MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő rendes ülését
2017. június 27. napján (kedden) 15 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalótermében az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 

     3.       Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló .../2017. (... ...) önkormányzati rendelet megalkotása
139/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

     4.       Az egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása
140/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

     9.      Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2017. évi Kartájához
142/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

     10.     Pályázat kiírása a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői feladatának ellátására
143/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

     19.     Védőoltás támogatása
149/2017. (VI. 19.)
Előterjesztő: Wizer Lászlóné képviselő

     Az ülésen vették napirendre:
Támogatás nyújtása Kézdivásárhely Önkormányzata számára fejlesztő központ létrehozásához
166/2017. (VI. 27.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

    okt1.   Pótelőirányzatok kérelmek
okt1/2017. (VI.22.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

    spik1.  A Terézvárosi Szlovák Önkormányzat támogatási megállapodásainak módosítása
spik1/2017. (VI.19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 815-2103-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. június 22.


Üdvözlettel: