MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2017. május 30. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

1. Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

kötött ülés:


      1.        Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2016. évi zárszámadásról
127/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 

nyílt ülés:


     2.        Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
104/2017. (V. 22.)
(az előterjesztés mellékletei – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
1 sz. mell.      2. sz. mell.      3. sz. mell.      4. sz. mell.     
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

     3.        Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2016. évi teljesítményértékeléséről és a 2017. évi teljesítménykövetelményeiről
105/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester
 

     5.         A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
126/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 

     23.      Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
122/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester
 


Bizottsági előterjesztések:  


  2. Főépítészi és Településfejlesztési Iroda előterjesztései

  2.1.    2017. évi társasház zöldfelület-fejlesztési pályázatok elbírálása
2.1/2017. (V.22.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  2.2.    Benczúr kert és a környező telkeken lévő platánfák szakértői véleményének (dendrológiai vizsgálat) elkészítése, hogy a növény a helyi védettségi listán maradjon vagy menthetetlen és a környezetére veszélyes állapota miatt arról lekerüljön – védett platánfák felülvizsgálata.
2.2/2017. (V.22.)

Előterjesztő: Matokanovic Lídia alelnök  

  2.3.    Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének előkészítése
2.3/2017. (V.22.)

Előterjesztő: Czuppon Zsolt elnök  


  3. Jogi Osztály előterjesztései

  3.1.    Közbeszerzési eljárás megindítása „Földgáz beszerzése” tárgyában
3.1/2017. (V.22.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  3.2.    Felhatalmazás Terézváros újság nyomdai szolgáltatására vonatkozó vállalkozási szerződés felmondására
3.2/2017. (V.22.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


  4. Tulajdonosi Főosztály előterjesztései

  4.1.    Pályázaton támogatásban részesített társasházak felújítási munkáinak befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása
4.1/2017. (V.15.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

  4.2.    Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
4.2/2017. (V.22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  4.3.    Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. kerület Jókai u. 24. szám alatti társasház XIV. számmal jelölt, 123 m2 alapterületű tetőterének értékesítéséhez és a társasház alapító okiratának módosításához
4.3/2017. (V.23.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


zárt ülés:


  5. Zárt ülés előterjesztései

  5.1.    A Budapest, VI., Székely B. u. 20. I. 14. szám alatti lakás bérbeadása
5.1/2017. (V.22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.2.    A Budapest, VI., Rózsa u. 78. fszt. 11. szám alatti lakás bérbeadása
5.2/2017. (V.22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.3.    A Budapest, VI., Ó u. 11. fsz. 6. szám alatti lakás felújítási határidejének meghosszabbítása
5.3/2017. (V.22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

  5.4.    Javaslat perbeli egyezség megkötésére a Budapest, VI. kerület Izabella u. 68/A. II. 11/A. szám alatti ingatlan közös tulajdonának megszüntetése iránti perben
5.4/2017. (V.25.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


nyílt ülés:

   6. EgyebekA napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. május 24.


Üdvözlettel: