0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 31. napján (szerdán) 10 óra 30 perckor kezdődő rendes ülésére       

 

Az ülés helye:   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

nyílt ülés:

     1.        A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     2.        Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
104/2017. (V. 22.)
(az előterjesztés mellékletei – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
1 sz. mell.      2. sz. mell.      3. sz. mell.      4. sz. mell.     
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     2/b.    Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadására
132/2017. (V.31.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.        Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2016. évi teljesítményértékeléséről és a 2017. évi teljesítménykövetelményeiről
105/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     4.         Döntés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. valamint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának megbízásáról
106/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     5.         A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
126/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.         Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
107/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.        Egyes szociális tárgyú rendeletek módosítása
108/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     8.         A partnerségi egyeztetés szabályai – rendeletalkotás
109/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8/b.    Rendeletalkotás a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjának emeléséről 2017. június 1. napjától
135/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8/c.    Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és juttatásáról szóló 28/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosítására
134/2017. (V. 31.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8/d.    A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása
136/2017. (V.31.) és az ülésen kiosztott: 138/2017. (V.31.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8/e.    Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelő- bizottsági tagjainak valamint a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak, felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazása
133/2017. (V. 31.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     9.         Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról szóló 116/2016. (IV. 21.) önkormányzati határozat módosítása
110/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     10.      Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
111/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     11.      TÉR_KÖZ 2016 pályázat– Jókai tér
112/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     12.      A veronai buszbaleset áldozatainak emlékére állítandó kegyeleti emlékhely megvalósítására szóló meghívásos tervpályázat kiírása
113/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     13.      Támogatási megállapodás kötése az Avilai Nagy Szent Teréz Plébániával
114/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     14.      Támogatási megállapodás kötése Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvánnyal
(137/2017. (V.31.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     15.      A Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
115/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     16.       A Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
128/2017. (V. 24.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     17.      Átfogó értékelés az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
116/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     18.      Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
117/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     19.      Gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó ellátási szerződés kötése
118/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     20.      A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a pedagógus, valamint a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és technikai dolgozók álláshelyeinek meghatározása a 2017/2018. nevelési évre
119/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     21.       Házi gyermekorvosi körzet betöltése
120/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     22.      Támogatási Megállapodás kötése a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével
121/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     23.      Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
122/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     24.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
123/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.         Döntés a “Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozásáról
124/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     2.         Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. kerület Csengery utca 78. sz. 28784/0/A/6 helyrajzi számú földszinti ingatlant érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott XI/13512/2/2017. számú határozata ellen
125/2017. (V. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


nyílt ülés:

     25.     Képviselői kérdések, közlemények  


     Tájékoztatók:  

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 815-2112-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. május 24.