MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2017. április 11. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

nyílt ülés:

    3.          A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
58/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.         Kegyeleti emlékhely kialakítása a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére
96/2017. (IV. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     7.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
61/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     8.         Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveinek jóváhagyása, a társaságokkal megkötött szerződések módosítása
62/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     10.       Kizárólagos várakozóhely létesítése
63/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     11.       Hozzájárulás az M3-as metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kerületi tulajdont érintő munkákhoz
64/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     19.       Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötött településrendezési szerződés módosítására
70/2017.(IV. 3.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     20.       Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés szerinti visszapótlási kötelezettség elszámolására
71/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     21.       Javaslat a Budapest, VI. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú műemlék ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat eredményének elbírálására, valamint ismételt pályázat kiírására
72/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.       Javaslat társasház felújítás befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására
73/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     23.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
97/2017. (IV. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     24.       Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 31., 29151/0/A/1 és 29151/0/A/51 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására illetőleg tulajdonjogának az értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
98/2017. (IV. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     25.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
93/2017. (IV. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     26.       Javaslat településképi kötelezési eljárás keretében a Budapest, VI. kerület Városligeti fasor 28. szám alatti társasház „A” épület felújítási munkálatai elvégzésére hatósági szerződés megkötésére
92/2017. (IV. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     27.       Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
76/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés: -

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. kerület Weiner Leó utca 14. szám alatti társasház alapító okiratának módosításához
1b1/2017. (IV.3.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1c. egyéb:

   1c1.     Hunyadi téri Vásárcsarnok felújításához kapcsolódó tervezés
1c1/2017. (IV.3.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c2.     ZÁRT ülés napirendje között szerepel

   1c3.     A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének megalkotása
1c3/2017. (IV.10.)

Előterjesztő: Czuppon Zsolt a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: –

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jog gyakorlására
2c1/2017. (IV.4.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: –


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás: -

   3b. elidegenítés: –

   3c. elővásárlási jog: –

   3d. egyéb:

   3d1.     A Vodafone Magyarország Zrt. használatában álló, Budapest, VI. kerület Aradi u. 54. (Szinyei Merse Pál u. 4.) szám alatti épület tetőfelületének 20 m2-es részére szóló szerződés időtartamának módosítása
3d1/2017. (IV.5.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d2.     Javaslat bérbeadói kötelezettségbe tartozó felújítási munkák bérlő általi elvégzéséhez történő hozzájárulásra
3d2/2017. (IV.3.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d3.     A Budapest, VI. kerület Podmaniczky u. 77. szám alatti társasházban lévő 28372/0/A/1 helyrajzi számú helyiség ügyének rendezése
3d3/2017. (IV.5.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d4.     Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. kerület Teréz krt. 30. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonban lévő tetőterének értékesítéséhez és az alapító okiratának módosításához
3d4/2017. (IV.7.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


   4. Egyebek


zárt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1b. társasházi kérelmek:

   1b2.     Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. kerület Csengery u. 74.szám alatti társasház alapító okiratának módosításához
1b2/2017. (IV.5.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1c. egyéb:

   1c2.     Fábiánné Tassonyi Emőke kérelme az önkormányzat felé fennálló parkolási díj- és pótdíj tartozás 60%-ának elengedésére és a fennmaradó összeg részletekben történő befizetésére
1c2/2017. (IV.3.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   2. Lakással kapcsolatos előterjesztés:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására
2a1/2017. (IV.3.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a2.     A Budapest, VI., Podmaniczky u. 75. fsz. 1/A. szám alatti lakás bérbeadása
2a2/2017. (III.31.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Csengery u. 49. szám alatti, 28754/0/A/30 és a 28754/0/A/31 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe adására
3a1/2017. (IV.5.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d. egyéb:

   3d5.     A Budapest VI. kerület Weiner Leó u. 15. földszint 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás komfortosítási munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás
3d5/2017. (IV.3.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. április 6.


Üdvözlettel: