0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 13. napján (csütörtökön) 12:00 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye:   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

nyílt ülés:

     1.         A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő:   Hassay Zsófia polgármester
                    Simonffy Márta alpolgármester
                    dr. Bundula Csaba alpolgármester
                    Papp László alpolgármester  

    2.          Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
95/2017. (IV. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

    3.          A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
58/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.          A személyes gondoskodást nyújtó nevelési-oktatási és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
59/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     5.          Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
60/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.         Kegyeleti emlékhely kialakítása a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére
96/2017. (IV. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     7.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
61/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     8.         Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveinek jóváhagyása, a társaságokkal megkötött szerződések módosítása
62/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     9.         Döntés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (megindításáról) az önkormányzat intézményei étkeztetésének biztosítása tárgyában
101/2017. (IV. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     10.       Kizárólagos várakozóhely létesítése
63/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     11.       Hozzájárulás az M3-as metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kerületi tulajdont érintő munkákhoz
64/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     12.       Támogatási megállapodás kötése a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal
65/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     13.       Támogatási megállapodás kötése a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal
66/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     14.       Az óvodai beíratás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének meghatározása
67/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     15.       Járóbeteg-szakellátási kapacitás belső átcsoportosítása
68/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     16.       Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
69/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     17.       Étkeztetés szolgáltatás megszüntetése a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén
90/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     18.       Döntés a 2017 tavaszi civil pályázati támogatásokról
94/2017. (IV. 5.)   és az ülésen kiosztott  100/2017. (IV. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     19.       Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötött településrendezési szerződés módosítására
70/2017.(IV. 3.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     20.       Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés szerinti visszapótlási kötelezettség elszámolására
71/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     21.       Javaslat a Budapest, VI. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú műemlék ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat eredményének elbírálására, valamint ismételt pályázat kiírására
72/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.       Javaslat társasház felújítás befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására
73/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     23.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
97/2017. (IV. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     24.       Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 31., 29151/0/A/1 és 29151/0/A/51 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására illetőleg tulajdonjogának az értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
98/2017. (IV. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     25.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
93/2017. (IV. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     26.       Javaslat településképi kötelezési eljárás keretében a Budapest, VI. kerület Városligeti fasor 28. szám alatti társasház „A” épület felújítási munkálatai elvégzésére hatósági szerződés megkötésére
92/2017. (IV. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     27.       Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
76/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     28.       Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat visszavonására (levették napirendről)
88/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Nyíri Gábor képviselő  

     29.       Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
77/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.         Döntés a “Terézvárosi Szent Flórián-díj” adományozásáról
78/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2.         Döntés a “Terézvárosi Szent György-díj” adományozásáról
79/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.         Házi gyermekorvosi körzet betöltése
80/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4.         Döntés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízásáról
81/2017. (IV. 3.)   és az ülésen kiosztott  103/2017. (IV. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.         A Szinyei Merse Pál Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat véleményezése
az ülésen vették napirendre:  102/2017. (IV. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


nyílt ülés:

     30.     Képviselői kérdések, közlemények  


     Tájékoztatók:  

              -  Jegyzőkönyv a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2017. február 22-én megtartott üléséről
82/2017. (IV. 3.)  

              -  Hadnagy M. képviselő-testületnek címzett levele (Zárt)
83/2017. (IV. 3.)  

              -  Jegyzőkönyv kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2017. február 20-án 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről
84/2017. (IV. 3.)  

              -  Jegyzőkönyv kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2017. február 20-án 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről
85/2017. (IV. 3.)  

              -  Jegyzőkönyv kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2017. március 14-én 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről
86/2017. (IV. 3.)  

              -  A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2017. április 3-án tartott üléséről készült jegyzőkönyv
87/2017. (IV. 3.)  

              -  A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2017. január 1. - 2017. március 31. közötti időszakban
91/2017. (IV. 5.)  

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 815-2112-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. április 6.