MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő rendes ülését
2017. április 11. napján (kedden) 15 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalótermében az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 


nyílt ülés:

    3.          A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
58/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.          A személyes gondoskodást nyújtó nevelési-oktatási és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
59/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     5.          Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
60/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.         Kegyeleti emlékhely kialakítása a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére
96/2017. (IV. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     13.       Támogatási megállapodás kötése a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal
66/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     14.       Az óvodai beíratás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének meghatározása
67/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     15.       Járóbeteg-szakellátási kapacitás belső átcsoportosítása
68/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     16.       Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
69/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     17.       Étkeztetés szolgáltatás megszüntetése a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén
90/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     18.       Döntés a 2017 tavaszi civil pályázati támogatásokról
94/2017. (IV. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


zárt ülés:

     1.         Döntés a “Terézvárosi Szent Flórián-díj” adományozásáról
78/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2.         Döntés a “Terézvárosi Szent György-díj” adományozásáról
79/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.         Házi gyermekorvosi körzet betöltése
80/2017. (IV. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:

nyílt ülés:

     okt1.    Döntés a 2017. január 1 - augusztus 31 között adható Terézvárosi Iskolai Gyümölcstámogatás és Terézvárosi Óvodai Gyümölcstámogatás mértékéről
okt1/2017. (III. 29.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     spik1.    Döntés a terézvárosi nemzetiségi önkormányzatok számára 2017. I. félévre kiírt tematikus pályázaton elnyerhető összegről
spik1/2017. (IV. 4.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

zárt ülés:

     okt2.    A Terézváros Ifjú Tehetsége támogatás odaítélése (Bódy)
okt2/2017. (III. 30.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     okt3.    A Terézváros Ifjú Tehetsége támogatás odaítélése (Kepes)
okt3/2017. (III. 31.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     okt4.    Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélése
okt4/2017. (III. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 815-2103-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. április 6.


Üdvözlettel: