MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülést tart
2017. március 8. napján (szerdán) 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

Bizottsági előterjesztések:  

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés: -

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     2017. évi pályázati kiírás a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokra
1b1/2017. (III.06.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     Pályázaton kívüli támogatásban részesített társasház felújítási munkájának befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása
1b2/2017. (III.03.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b3.     Pályázati támogatás mértékének módosítása
1b3/2017. (III.03.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c. egyéb:

   1c1.     Döntés a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületgépészeti rendszerének tervezéséről (klíma)
1c1/2017. (III.03.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: –

   2c. elővásárlási jog: -

   2d. egyéb: –


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 31. szám alatti, 29336/0/A/2 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
3a1/2017. (III.03.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb: -


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. március 3.


Üdvözlettel: