MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2017. február 21. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

kötött ülés:

     1.         Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
15/2017. (II. 14.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
16/2017. (II. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

nyílt ülés:

     2.         A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
18/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.         Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének előkészítése
20/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.         A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elfogadásához, illetve módosításához szükséges partnerségi egyeztetés új szabályainak elfogadása
21/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     9.         Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
25/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     18.       Javaslat társasház felújítás befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálására
35/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     19.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. számú társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő hasznosítására
36/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     20.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. számú társasház 29151/0/A/1 és /51 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályázat útján történő hasznosítására
37/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
38/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.       Javaslat Budapest, VI. kerület Teréz krt. 2-4. szám alatti társasház 29407/0/A/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
47/2017. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     23.       Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
39/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés “Benczúrt kert játszótéri eszközeinek elkészítése és egyedi díszítése” tárgyában
1a1/2017. (II.13.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     1a2.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Kerületőri feladatok ellátása” tárgyában
1a2/2017. (II.17.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek: -

   1c. egyéb: -


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: –

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
2c1/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: –


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
3a1/2017. (II.16.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a2.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Hajós u. 29. szám alatti, 29122/0/A/23 helyrajzi számú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
3a2/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés:

   3b1.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky köz 1., 29207/1/A/5 helyrajzi számú ingatlan árverésen kívüli elidegenítésére
3b1/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb: -

   3d2.     TÉR_KÖZ II. - Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása
3d2/2017. (II.17.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


   4. Egyebek


zárt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a3.     Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. ker. Bajza u. 45. szám alatti társasház alapító okiratának módosításához
1a3/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2. Lakással kapcsolatos előterjesztés:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     Lakások piaci alapú bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása
2a1/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a2.     A Budapest, VI., Andrássy út 72. II/5. szám alatti lakás bérbeadása
2a2/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a3.     A Budapest, VI., Aradi u. 22. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadása
2a3/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a4.     A Budapest VI. kerület Székely M. u. 7. fsz. alatti lakás bérbeadása
2a4/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a3.     A Budapest, VI. kerület Zichy J. u. 32. szám alatti társasházban lévő, 29008/0/A/4 helyrajzi számú helyiség ismételt bérbeadása
3a3/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d. egyéb:

   3d1.     A Budapest VI. kerület Andrássy út 84. I. emelet 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás fűtés korszerűsítési munkáihoz tulajdonosi hozzájárulás
3d1/2017. (II.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. február 16.


Üdvözlettel: