0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 23. napján (csütörtökön) 12 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye:   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

     1/A.    Életmentő posztumusz díj a veronai buszbaleset hősei számára
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

nyílt ülés:

     1.          A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     2.         A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
18/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3/A.    A Közszolgálati tisztviselők napjáról szóló rendelet megalkotása
19/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3/B.    Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjairól szóló 17/2010.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
53/2017. (II. 23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.         A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elfogadásához, illetve módosításához szükséges partnerségi egyeztetés új szabályainak elfogadása
21/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.         Terézváros Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének előkészítése
20/2017. (II. 13.) és az ülésen kiosztott: 57/2017. (II. 23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.         Rendeletalkotás a házasságkötés előtt álló párok megajándékozásáról
22/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     7.         A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
23/2017. (II.13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     8.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a terézvárosi gyermek- és diákjóléti támogatásokról szóló .../2017. (... ...) önkormányzati rendeletének megalkotása
24/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     9.         Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
25/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     10.       Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása
26/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     11.       Hassay Zsófia polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemezése
27/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     12.       Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez
28/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     13.       Támogatási megállapodás kötése a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezettel
30/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     14.       Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2016. évi működéséről és a 2017. évi támogatás összegének meghatározása
31/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     15.       Pályázat kiírása a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátására
32/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     16.       Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
33/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     17.       Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátása
34/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     18.       Javaslat társasház felújítás befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálására
35/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     19.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. számú társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő hasznosítására
36/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     20.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. számú társasház 29151/0/A/1 és /51 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályázat útján történő hasznosítására
37/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
38/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.       Javaslat Budapest, VI. kerület Teréz krt. 2-4. szám alatti társasház 29407/0/A/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
47/2017. (II. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     23.       Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
39/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     24.       A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
56/2017. (II. 23.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

     25.       Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének meghatározása
55/2017. (II. 23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     26.       SZMSZ-módosítás, gazdasági társaságok FEB-tagjainak választása (levették napirendről)
40/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

     27.       Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
41/2017. (II. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:


nyílt ülés:

          28. Képviselői kérdések, közlemények  


     Tájékoztatók:  

              -  Beszámoló jelentés a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata szociális- és egyházügyi tanácsnoka 2016. évi munkájáról
42/2017. (II. 13.)

              -  Tájékoztató fakivágásokat érintő információk áramlásáról
46/2017. (II. 13.)

              -  Beszámoló a kerület Dózsa György úthoz közeli részének védelméről szóló 356/2016. (XII. 15.) sz. határozat alapján
51/2017. (II. 23.)

              -  Jegyzőkönyvi kivonat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2017. február 9-i üléséről
43/2017. (II. 13.)

              -  Az önkormányzat javára fennálló, a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott behajthatatlan követelések leírása
45/2017. (II. 13.)

              -  Beszámoló Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnokának 2016-ban végzett munkájáról
44/2017. (II. 13.)

              -  Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2016. december 12-én 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről
54/2017. (II. 23.)
 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 875-2112-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. február 16.