MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendkívüli ülését
2017. január 19. napján (csütörtökön) 13 óra 50 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalóteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     3.        Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
10/2017. (I. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     4.        Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal haszonkölcsön szerződés megkötésére
2/2017. (I. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     5.        Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetésére, valamint a közszolgáltatási szerződés módosítására
1/2017. (I. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés “Terézváros újság nyomdai szolgáltatásának nyújtása” tárgyában
1a1/2017. (I.17.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek: -

   1c. egyéb: -


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: –

   2c. elővásárlási jog: -

   2d. egyéb: –


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás: -

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb: -


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. január 17.


Üdvözlettel: