MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság rendkívüli ülést tart
2017. január 19. napján (csütörtökön) 13 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalóteremben az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  


nyílt ülés:

     1.        A 2017. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése
4/2017. (I. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2.        Az elektronikus úton történő ügyintézés rendjéről szóló 28/2005. (X.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
3/2017. (I. 16.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

     3.        Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
10/2017. (I. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     4.        Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal haszonkölcsön szerződés megkötésére
2/2017. (I. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     5.        Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetésére, valamint a közszolgáltatási szerződés módosítására
1/2017. (I. 16.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     7.        Terézvárosi hajléktalanszállások, terézvárosi hajléktalanok támogatása
8/2017. (I. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8.        A terézvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
5/2017. (I. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

Bizottsági előterjesztések:  

    jog1    a 1066 Budapest, Jókai utca 4. (29038/3/A/3 hrsz.) szám alatt üzemeltetett, „J4 CLUB” nevű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog1/2017. (I.16.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

    jog2    a 1066 Budapest, Nagymező utca 66. (29140/0/A/10 hrsz.) szám alatti, „Trabant Galeri” nevű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
jog2/2017. (I.16.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2189-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2017. január 17.


Üdvözlettel: