MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2016. december 13. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

     2.        A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
297/2016. (XII. 6.) és az ülésen kiosztott: 299/2016. (XII. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.        Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) rendelet módosítására
268/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     4.       Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjairól szóló 17/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
269/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     6.        Terézváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról szóló 16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
294/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.        Hunyadi téri vásárcsarnok épületének rekonstrukciója
293/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     8.        Fasori Kicsinyek Óvodája játszóudvar felújítása, előzetes kötelezettségvállalás
295/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     10.      A Centrál színház kérelmének elbírálása
272/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     12.      Javaslat a köznevelési intézmények működtetési feladatainak a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére történő átadásáról
296/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     19.      Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
279/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     20.      Budapest Rendőr-főkapitánysággal közbiztonsággal kapcsolatos megállapodások megkötése
280/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     21.      Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
290/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.      Javaslat a kerületi projektek és tervek közösségi tervezéséről
281/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     23.      Javaslat a fakivágásokat érintő információk áramlásáról
282/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     25.      A kerület Dózsa György úthoz közeli részének védelme
284/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

Bizottsági előterjesztések:  

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés “Villamos energia beszerzése” tárgyában
1a1/2016. (XII.05.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1a2.     Közbeszerzési eljárás megindítása „Kerületőri feladatok ellátása” tárgyában
1a2/2016. (XII.05.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     A 2016. évi társasházi felújítási pályázat elbírálása
1b1/2016. (XII.07.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     A Budapest VI. kerület Városligeti fasor 28. szám alatti társasház részközgyűlési határozatához történő hozzájárulás
1b2/2016. (XII.13.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c. egyéb:

   1c1.     Döntés a Benczúr kert módosított műszaki tartalmáról
1c1/2016. (XII.05.)

és az ülésen kiosztott: december 5-i jkv
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: –

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
2c1/2016. (XII.08.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: –


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a1.     A Budapest, VI. ker. Hunyadi tér 2. szám alatti társasházban lévő, 1. albetétszámú helyiség bérbeadása
3a1/2016. (XII.05.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a2.     Javaslat a Bp. V. ker. Kossuth Lajos u. 14-16. szám alatti társasházban lévő, 24253/0/A/4, 5, 6 és a 19 hrsz.-ú helyiségcsoport használatba adására
3a2/2016. (XII.05.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb:

   3d1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségekben végzett tevékenység megváltoztatására
3d1/2016. (XII.07.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


   4. Egyebek


zárt ülés:

Testületi előterjesztés:
 

     3.        Javaslat az EURÓPA-HÁZ Ingatlanberuházó és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársasággal történő elszámolásra
291/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztés:  

   2. Lakással kapcsolatos előterjesztés:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     Javaslat a Budapest, VI., Andrássy út 83-85. szám alatti társasházi tűzesetet követően önkormányzati lakásban történő ideiglenes elhelyezés biztosítására, határozott idejű használati szerződéssel
2a1/2016. (XII.05.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a2.     A Budapest VI. kerület Hunyadi tér 7. fszt. 5. szám alatti lakás bérbeadása
2a2/2016. (XII.05.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a3.     Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása
2a3/2016. (XII.05.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a4.     Lakások piaci alapú bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása
2a4/2016. (XII.05.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2b. elidegenítés:

   2b1.     Javaslat a Bp., VI. kerület, Podmaniczky u. 67. szám alatti, 28475/0/A/27 hrsz.-ú lakásingatlan 25/100-ad tulajdoni hányadának árverésen kívüli elidegenítésére
2b1/2016. (XII.05.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. december 8.


Üdvözlettel: