0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 15. napján (csütörtökön) 14 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye:   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

nyílt ülés:

     1.        A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     1/b.    Budapest Rendőr-főkapitánysággal közbiztonsággal kapcsolatos megállapodások megkötése
280/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     2.        A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
297/2016. (XII. 6.) és az ülésen kiosztott: 299/2016. (XII. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.        Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) rendelet módosítására
268/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     4.       Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjairól szóló 17/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
269/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     5.        Rendeletalkotás a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal által nyújtott juttatásokról és támogatásokról
270/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.        Terézváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról szóló 16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
294/2016. (XII. 5.) és az ülésen kiosztott: 305/2016. (XII. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.        Hunyadi téri vásárcsarnok épületének rekonstrukciója
293/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     8.        Fasori Kicsinyek Óvodája játszóudvar felújítása, előzetes kötelezettségvállalás
295/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     9.        Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesülettel kötendő megállapodás teljesítési határidejének módosítása
271/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     10.      A Centrál színház kérelmének elbírálása
272/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     11.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2017-2020. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Terve, és az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve
273/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

     12.      Javaslat a köznevelési intézmények működtetési feladatainak a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére történő átadásáról
296/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     13.      Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék 2017. évi nyári zárva tartására
274/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     14.      Intézményvezetői pályázat kiírása (Kincseskert Óvoda)
275/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     15.      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
292/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

     16.      Támogatási megállapodás módosítása a Budapesti Zsidó Hitközséggel
276/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     17.      Támogatási megállapodás kötése a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal
277/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     18.      Támogatási megállapodás kötése a terézvárosi oktatási-nevelési intézmények alapítványaival
278/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     19.      Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
279/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     20.      Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Andrássy út 52. sz. alatti fiókkönyvtára (VI/1.), valamint Liszt Ferenc tér 6. sz. alatti gyerekkönyvtára (VI./2.) állománygyarapításának és programszervezésének támogatására
ülésen vették napirendre: 306/2016. (XII. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     21.      Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
290/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.      Javaslat a kerületi projektek és tervek közösségi tervezéséről
281/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     23.      Javaslat a fakivágásokat érintő információk áramlásáról
282/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     24.      A kerületi könyvtár könyvvásárlásának támogatása (előterjesztő visszavonta)
283/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     25.      A kerület Dózsa György úthoz közeli részének védelme
284/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     26.      A VI. kerület Dózsa György út lakóházaiban élők védelme (levették napirendről)
285/2016. (XII. 5.)
és az ülésen kiosztott hatástanulmányok:
300/2016. (XII. 14.) és a 301/2016. (XII. 14.) illetve 302/2016. (XII. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő, Wizer Lászlóné képviselő, Nyíri Gábor képviselő  

     27.      SZMSZ-módosítás, gazdasági társaságok FEB-tagjainak választása
286/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

     28.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
287/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.        Fellebbezés a Budapest VI., Paulay Ede utca 3. szám alatti, 29263 hrsz.-ú épület földszintjén, a Király utcára néző árkád alatti területre épített faszerkezetű építményt érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott XI/24013/2/2016. számú határozat ellen
288/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2.        Fűtéstámogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
289/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     3.        Javaslat az EURÓPA-HÁZ Ingatlanberuházó és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársasággal történő elszámolásra
291/2016. (XII. 5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


nyílt ülés:

          Képviselői kérdések, közlemények (szóban)  


     Tájékoztatók: (az ülésen kerültek kiosztásra)  

              - A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2016.I.-III. negyedévi beszámolója
303/2016. (XII. 14.)

              - Kivonat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. december 12. napján megtartott üléséről
304/2016. (XII. 15.)
 


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 875-2112-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. december 8.