MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2016. november 15. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

nyílt ülés:

     0.       Munkacsoport létrehozása a Benczúr Kert terveinek és feltárt műszaki állapotának áttekintésére és igény szerinti újragondolására
(ülésen vették napirendre)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2.       A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
238/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     7.       Terézváros Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 29/2011. (VII. 4.) számú önk. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, valamint a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV.25.) rendelet módosítása
243/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     8.       Döntés a Belső-Pesti Tankerületi Központtal történő szerződések megkötéséről
259/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     10.     TÉR_KÖZ 2016 pályázat – Jókai tér
245/2016. (XI.7.)   és az ülésen kiosztott  melléklet (szakmai dokumentáció)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     13.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére pályázat kiírására
248/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     14.     Javaslat Budapest VI. ker. Teréz krt. 2-4. szám alatti társasház 29407/0/A/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának pályázat keretében történő értékesítésére
249/2016. (XI.7)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     15.     Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározását szabályozó 70/2014.(II.27.) határozat módosítására
250/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     16.     Javaslat társasház felújítás befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálására
251/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     17.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
252/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a “Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában
1a1/2016. (XI.10.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1a2.     Közbeszerzési eljárás megindítása “Terézváros újság nyomdai szolgáltatásának nyújtása” tárgyában
1a2/2016. (XI.10.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. ker. Szondi u. 40. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonú mosókonyha értékesítéséhez és a társasházi alapító okirat módosításához
1b1/2016. (XI.7.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1c. egyéb:-


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: –

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
2c1/2016. (XI.07.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: –


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Hunyadi téri Vásárcsarnokban lévő J/28 jelű helyiség használati jogviszonyának rendezésére
3a1/2016. (XI.7.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   3a2.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Csengery u. 76. szám alatti társasházban lévő 28791/0/A/42 helyrajzi számú ingatlan ügyének rendezésére
3a2/2016. (XI.7.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb:

   3d1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségekben végzett tevékenység kiegészítésére
3d1/2016. (XI.07.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d2.     Javaslat bérbeadói kötelezettségbe tartozó felújítási munkák bérlő általi elvégzéséhez történő hozzájárulásra
3d2/2016. (XI.09.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4. Egyebek


Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

zárt ülés:

     1.       Előterjesztés a Budapest, VI. kerület Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő, BK/8 jelű helyiség után fennálló tőke tartozás egy részének és a teljes kamattartozás elengedésére valamint a végrehajtási jog törlésére irányuló kérelem elbírálása
255/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     2.       Javaslat a Budapest VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti 29327/0/A/20 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos jogi és elszámolási kérdések rendezésére
260/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztés:  

zárt ülés:

   2. Lakással kapcsolatos előterjesztés:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     A Budapest VI., Aradi u. 22. II/6. szám alatti lakás bérbeadása
2a1/2016. (XI.07.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. november 10.


Üdvözlettel: