0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 17. napján (csütörtökön) 13 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

nyílt ülés:

     1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     2/a.    Munkacsoport létrehozása a Benczúr Kert terveinek és feltárt műszaki állapotának áttekintésére és igény szerinti újragondolására
ülésen vették napirendre: 262/2016(XI.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2/b.    Munkálatok felfüggesztése a Benczúr-kertben (ülésen vették napirendre)
265/2016(XI.17.)   [előterjesztő visszavonta]
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     3.       A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
238/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
239/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.       A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet módosítása
240/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.       Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 11/2012. (IV. 26.) rendelet módosítása
241/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     7.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII. 15.) rendeletének módosítása
242/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     8.       Terézváros Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 29/2011. (VII. 4.) számú önk. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, valamint a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV.25.) rendelet módosítása
243/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     levették napirendről:
Döntés a Belső-Pesti Tankerületi Központtal történő szerződések megkötéséről
259/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     9.       Közszolgáltatási szerződés kötése a Budapesti Filharmóniai Társaság Egyesülettel
244/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     10.     TÉR_KÖZ 2016 pályázat – Jókai tér
245/2016. (XI.7.)   és az ülésen kiosztott  264/2016. (XI.17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     11.     Javaslat emléktábla elhelyezésére Hegedüs Sándor néhai kereskedelmi miniszter, politikus (1847-1906) tiszteletére a VI. Hunyadi tér 12. sz. ház homlokzatán
246/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     12.     Támogatási megállapodás kötése a Terézvárosi, Újlipótvárosi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvánnyal és a Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvánnyal
247/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     13.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére pályázat kiírására
248/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     14.     Javaslat Budapest VI. ker. Teréz krt. 2-4. szám alatti társasház 29407/0/A/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának pályázat keretében történő értékesítésére
249/2016. (XI.7)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     15.     Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározását szabályozó 70/2014.(II.27.) határozat módosítására
250/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     16.     Javaslat társasház felújítás befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálására
251/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     17.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
252/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.     A 2016. évi közmeghallgatás időpontjának és helyének meghatározása
253/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     19.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
254/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.       Előterjesztés a Budapest, VI. kerület Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő, BK/8 jelű helyiség után fennálló tőke tartozás egy részének és a teljes kamattartozás elengedésére valamint a végrehajtási jog törlésére irányuló kérelem elbírálása
255/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     2.       Javaslat a Budapest VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti 29327/0/A/20 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos jogi és elszámolási kérdések rendezésére
260/2016. (XI.7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     3.       Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 87-89. szám alatti, 29627/0/A/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházása tárgyában hozott határozat visszavonására.
ülésen vették napirendre: 263/2016. (XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


nyílt ülés:

     20.     Képviselői kérdések, közlemények:  


     Tájékoztató:  

              - Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2016. június 20-án megtartott üléséről
256/2016. (XI. 7.)

              - Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. június 21-én megtartott üléséről
257/2016. (XI. 7.)

              - Kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2016. szeptember 30-án megtartott üléséről
(a tájékoztató – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvasható)
258/2016. (XI. 7.)
 


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 875-2112-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. november 10.