MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő rendes ülését
2016. szeptember 27. napján (kedden) 16 óra 15 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

nyílt ülés:

     2.        A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
216/2016. (IX.19.) és az ülésen kiosztott: 230/2016. (IX.26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
201/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     6.        Helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a védettség tárgyának meghatározása - a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködésben - hallgatók féléves gyakorlati feladataként
211/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.        Kerületi Építési Szabályzat készítése
221/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8.        Terézváros Térinformatikai Rendszerének fejlesztése
222/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     14.      TÉR_KÖZ 2016 pályázat – Jókai tér – tervezési program
(levették napirendről)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     15.      Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
206/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     16.      Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 87-89. szám alatti, 29627/0/A/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházására
212/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     17.      Javaslat a Bp., VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 35. szám alatt található nem lakáscélú helyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
207/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.      Javaslat az AMELUS Kft-vel történő elszámolásra
213/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     19.      Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
208/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Közbeszerzési eljárás megindítása a „Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának” üzemeltetése tárgyában
1a1/2016. (IX.22.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1a2.     Közbeszerzési eljárás megindítása „Villamos energia beszerzése” tárgyában
1a2/2016. (IX.23.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. ker. Hegedű u. 5. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonú helyiségeinek értékesítéséhez és a társasházi alapító okirat módosításához
1b1/2016. (IX.21.)és a melléklet
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1c. egyéb:-


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: -

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
2c1/2016. (IX.20.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb:

   2d1.     Javaslat a 197/2016.(VI.10.) határozat végrehajtási határidejének a meghosszabbítására
2d1/2016. (IX.19.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
3a1/2016. (IX.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés:

   3b1.     Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére
3b1/2016. (IX.19.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb:

   3d1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségekben végzett tevékenység megváltoztatására
3d1/2016. (IX.19.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d2.     A Budapest VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti társasházban lévő, 29231/0/A/19 helyrajzi számú, 587 m2 alapterületű ingatlan pályázati eredménye
3d2/2016. (IX.19.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4. Egyebek

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)  

zárt ülés:

     2.       Döntés a Vagyonkezelő Zrt vezető tisztségviselőjéről
225/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

zárt ülés:

   Lakással kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     A Budapest VI. kerület Dessewffy u. 24. I. 2. szám alatti lakás bérbeadása
2a1/2016. (IX.15.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a2.     A Budapest VI. kerület Dessewffy u. 41. fsz. 3. szám alatti lakás bérbeadása
2a2/2016. (IX.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a3.     Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására
2a3/2016. (IX.20.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a4.     Javaslat piaci alapú lakásbérlet létesítésére lakáspályázat kiírása
2a4/2016. (IX.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2b. elidegenítés:

   2b1.     Javaslat 3 db lakás tulajdonjogának bérlő részére történő értékesítésére
2b1/2016. (IX.19.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb:

   2d2.     Javaslat a Budapest, VI., Andrássy út 83-85. szám alatti társasházi tűzesetet követően önkormányzati lakásban történő ideiglenes elhelyezés biztosítására, határozott idejű használati szerződéssel
2d2/2016. (IX.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3b. elidegenítés:

   3b2.     Javaslat a Bp., VI. ker. Városligeti fasor 24. szám alatti társasház 29718/0/A/15, 29718/0/A/16 és 29718/0/A/18 helyrajzi számú ingatlanainak árverésen kívüli elidegenítésére
3b2/2016. (IX.19.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 815-2104-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. szeptember 22.


Üdvözlettel: