0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 29. napján (csütörtökön) 9 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

     Tájékoztató:  

              - Tájékoztatás a Nagymező utcai mélygarázs hatósági ügyének állásáról
228/2016. (IX. 22.)

  NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

     1.        A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     2.        A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
216/2016. (IX.19.) és az ülésen kiosztott: 230/2016. (IX.26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.        Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2017. évre történő bevezetéséről
200/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     4.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
201/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     5.        A társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló 8/2011. (II.24.) rendelet módosítása
219/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.        Helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a védettség tárgyának meghatározása - a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködésben - hallgatók féléves gyakorlati feladataként
211/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.        Kerületi Építési Szabályzat készítése
221/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8.        Terézváros Térinformatikai Rendszerének fejlesztése
222/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     9.       Támogatási megállapodás kötése a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesülettel
az ülésen kiosztott: 232/2016. (IX.27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     10.       A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
224/2016. (IX. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     11.      Járóbeteg-szakellátási kapacitás belső átcsoportosítása
202/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     12.      Döntés a 2016. év II. félévben, a civil szervezetek számára kiírt tematikus pályázati támogatásokról
203/2016. (IX. 19.) és az ülésen kiosztott: 234/2016. (IX.29.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     13.      Óvodai csoportok maximális létszámának emelése a Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodájában
204/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     LEVETTÉK NAPIRENDRŐL:
(14.)  TÉR_KÖZ 2016 pályázat – Jókai tér – tervezési program
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     14.      Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
206/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     15.      Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 87-89. szám alatti, 29627/0/A/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának cserével történő átruházására
212/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     16.      Javaslat a Bp., VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 35. szám alatt található nem lakáscélú helyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
207/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     17.      Javaslat az AMELUS Kft-vel történő elszámolásra
213/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.      Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
208/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     19.      A Terézvárosi Szakképzési Ösztöndíj létrehozása, az érettségi utáni szakképzésben résztvevők ösztöndíjpályázatáról szóló rendelet megalkotása
209/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Wizer Lászlóné képviselő  

     20.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
210/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     21.      Hozzájárulás a Városligeti fasor teljes megújításához
az ülésen napirendre vett: 235/2016. (IX. 29.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     22.      Nyilatkozat elfogadása a 2016. október 2-ai népszavazáson való részvételről
az ülésen napirendre vett: 236/2016. (IX. 29.)

     23.      Támogatás nyújtása a robbantásban megsérült rendőröknek
az ülésen napirendre vett: 237/2016. (IX. 29.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.       Az IFM Hungary Kft. 1065 Budapest, Nagymező utca 51. (28937/0/A/3 hrsz.) szám alatti, „Max 1” nevű üzlete éjszakai nyitva tartási engedély iránti kérelmének elutasításáról szóló, a Pénzügyi és Jogi Bizottság 95/2016. (VIII. 2.) sz. határozata elleni fellebbezés elbírálása
223/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Heltai László, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke  

     2.       Döntés a Vagyonkezelő Zrt vezető tisztségviselőjéről
225/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, „Terézváros Mestere” kitüntetés, valamint „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozására
az ülésen kiosztott: 231/2016. (IX.27.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4.       Fromm Pál Emlékérem adományozása
227/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     5.       Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása
226/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.       Születési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása (XV/24091/2/2016. számú határozat helybenhagyása)
205/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.       Születési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása (XV/24976/1/2016. számú határozat helybenhagyása)
217/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     8.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. Teréz körút 45. 28832/0/A/16 hrsz. üzlethelyiséget érintő településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/1076/10/2016. számú végzése ellen
214/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     9.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI., Paulay Ede utca 25-27. szám alatti, 29295/0/A/21. hrsz.-ú helyiséget érintő településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/2599/3/2016. számú határozata ellen
215/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     10.      Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. kerület, Székely Mihály utca 11. I. emelet 1. számú lakása bejárati ajtajának eredeti állapotba való helyreállítására településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/17440-7/2016. számú határozata ellen
218/2016. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     11.      Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása
az ülésen napirendre vett: 233/2016. (IX. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


nyílt ülés:

     22.     Képviselői kérdések, közlemények:  

     Tájékoztató:  

              - Jegyzőkönyv a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. szeptember 15-én megtartott üléséről
220/2016. (IX. 19.)
 


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 875-2112-es telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. szeptember 22.