MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülését
2016. szeptember 22. napján (csütörtökön) 16 óra 15 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala a Benczúr kert (hrsz: 29729/9) felújításának tárgyában
(helyszínen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1a2.     Közbeszerzési eljárás megindítása „9.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában
1a2/2016. (IX.21.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek: -

   1c. egyéb:-


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés:-

   2c. elővásárlási jog:-

   2d. egyéb: -


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás: -

   3b. elidegenítés:-

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb: -


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. szeptember 21.


Üdvözlettel: