MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülését
2016. szeptember 19. napján (hétfőn) 17 óra 45 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Feltételes közbeszerzési eljárást lezáró döntés a KEHOP-5.2.9 pályázat - a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épülete (Csengery u. 25.) utcai épületszárnyának energetikai felújítása tárgyában
1a1/2016. (IX.15.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1a2.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a "Földgáz beszerzése" tárgyában
1a2/2016. (IX.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     Pályázati támogatás mértékének módosítása
1b1/2016. (IX.13.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     A 2015. évi társasházi felújítási pályázaton támogatásban részesített társasházak felújítási munkáinak befejezési határidejének meghosszabbítása
1b2/2016. (IX.14.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c. egyéb:-


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés:-

   2c. elővásárlási jog:-

   2d. egyéb: -


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
3a1/2016. (IX.12.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés:-

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb:

   3d1.     A Hunyadi téri Vásárcsarnokban lévő, üres helyiségekre kiírt pályázat elbírálása
3d1/2016. (IX.14.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

zárt ülés:

   Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás:

   2a1.     A Budapest VI. kerület Dessewffy u. 40. I. 10. szám alatti lakás bérbeadása
2a1/2016. (IX.13.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a2.     Lakások piaci alapú bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása
2a2/2016. (IX.09.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a3.     Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása
2a3/2016. (IX.09.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. szeptember 19.


Üdvözlettel: