MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülését
2016. szeptember 2. napján (pénteken) 13 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:-

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     Társasház pályázaton kívüli felújítási támogatása (Anker köz 1-3.)
1b1/2016. (VIII.31.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     A 2015. évi társasházi felújítási pályázaton támogatásban részesített társasházak felújítási munkáinak befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidők meghosszabbítása
1b2/2016. (VIII.31.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b3.     Pályázati támogatás mértékének módosítása (Városligeti fasor 24.)
1b3/2016. (VIII.31.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c. egyéb:-


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás:–

   2b. elidegenítés:-

   2c. elővásárlási jog:-

   2d. egyéb: -


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás: -

   3b. elidegenítés:-

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb: -


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. szeptember 1.


Üdvözlettel: