MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2016. június 30. napján (csütörtökön) 8 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 


     4.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 22/2013. (V.30.) számú rendeletének módosítása
174/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
181/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     9.       KEHOP-5.2.9 pályázat - a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének (Csengery u. 25.)energetikai felújítása
175/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     11.      Személygépjármű vásárlása a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság munkájának segítése érdekében
165/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     13.      TÉR_KÖZ 2016 pályázat - előkészítő anyagok elkészítése- Jókai tér
176/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     14.      Alaptörvényben biztosított jog gyakorlása a hostelek lakosság nyugalmát érintő működésével összefüggésben
190/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     15.      Kerületi Építési Szabályzat készítése a Bp., VI. Nyugati tér – Bajcsy Zs. út – Podmaniczky utca – Teréz krt. által határolt területre
177/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     20.      Javaslat a Budapest, VI. kerület, Andrássy út 21. szám alatti, 29327/0/A/1-5, /7-31 és /33-48. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
187/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.      Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
189/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Benczúr kert felújítása” tárgyában
(előterjesztés hiányában levették napirendről)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1a2.     Közbeszerzési eljárás megindítása „Karácsonyi díszkivilágítás” tárgyában
1a2/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     A 2015. évi társasházi felújítási pályázaton támogatásban részesített társasházak felújítási munkáinak befejezésére a támogatási szerződésben rögzített határidők meghosszabbítása
1b1/2016. (VI.21.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     A Budapest VI. kerület Eötvös u. 4. szám alatti társasház közgyűlési határozatához történő hozzájárulás
1b2/2016. (VI.17.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b3.     A Budapest, II. kerület Hárshegy út 3. szám alatti 10937/22 helyrajzi számú ingatlanon elvégzendő felújítási munkákra fordított költségek bérbeszámítás útján történő megtérítése
1b3/2016. (VI.17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1b4.     Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. kerület Délibáb u. 14. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonú helyiségeinek értékesítéséhez és a társasházi alapító okirat módosításához
1b4/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1c. egyéb:

   1c1.     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Bajza utcai házszámok
1c1/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

   1c2.     Lakóközösségek számára kiírt kapufigyelő rendszer fejlesztésének támogatását szolgáló pályázatok elbírálására
1c2/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés:

   2b1.     A 180/2016. (V.24.) számú bizottsági határozat visszavonása
2b1/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Juhász Tímea bizottsági tag  

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jog gyakorlására
2c1/2016. (VI.22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: -

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a1.     A 119/2015. (VI.3.) számú bizottsági határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása
3a1/2016. (VI.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a2.     Javaslat a 329/2015. (XI.17.) számú bizottsági határozat módosítására és üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
3a2/2016. (VI.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a3.     A Budapest, VI. kerület Csengery u. 76. szám alatti társasházban lévő, 7. albetétszámú helyiség ismételt bérbeadása
3a3/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a4.     Javaslat a Bp., VI. kerület Dalszínház u. 8., 29231/0/A/19 hrsz.-ú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
3a4/2016. (VI.22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a5.     A Budapest, VI. kerület Rózsa u. 62. szám alatti társasházban lévő, a Csibi Bt. bérleményét képező 28659/0/A/38 hrsz.-ú helyiség bérleti szerződésének módosítása
3a5/2016. (VI.22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés:–

   3c. elővásárlási jog:–

   3d. egyéb:

   3d1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségben végzett tevékenység megváltoztatására
3d1/2016. (VI.17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4. Egyebek

zárt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1c. egyéb:

   1c3.     2016. évi szén-monoxid érzékelő berendezés igénylésére kiírt pályázatok elbírálása
1c3/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c4.     VI. kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére hevederzár beszerzését és felszerelését szolgáló pályázat elbírálása
1c4/2016. (VI.20.) és az ülésen kiosztott: 2. sz. melléklet
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2b. elidegenítés:

   2b2.     Javaslat 2 db lakás tulajdonjogának bérlő részére történő értékesítésére
2b2/2016. (VI.20.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb:

   2d1.     Javaslat kamatmentes részletfizetési lehetőség további 2 évvel történő meghosszabbítására
2d1/2016. (VI.20.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   2d2.     Javaslat a Budapest, VI., Andrássy út 83-85. szám alatti társasházi tűzesetet követően önkormányzati lakásban történő ideiglenes elhelyezés biztosítására, határozott idejű használati szerződéssel
2d2/2016. (VI.21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d3.     A Budapest VI. kerület Szív u. 4. fszt. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásban történő fürdőszoba kialakítása
2d3/2016. (VI.17.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3d. egyéb:

   3d2.     A Budapest, VI. kerület Jókai u. 24. szám alatti társasházban lévő 12 albetétszámú helyiség vonatkozásában fennálló bérleti díjhátralék és kamattartozás rendezése
3d2/2016. (VI.16.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen
szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. június 23.


Üdvözlettel: