0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 30. napján (csütörtökön) 10 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

  NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

     1.        A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     2.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
172/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.        Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
164/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

     4.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 22/2013. (V.30.) számú rendeletének módosítása
174/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.        A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
179/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak meg-
állapításáról szóló .../2016. (... ...) önkormányzati rendeletének megalkotása

180/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

         LEVETTÉK NAPIRENDRŐL:
7.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros illetékességi területén két területre vonatkozó
         közigazgatási kamera beszerzése és kihelyezése

         Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

         ÜLÉSEN VETTÉK FEL NAPIRENDRE:
7.      Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a
         várakozási hozzájárulások díjairól szóló 17/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet
         módosítása

         az ülésen kiosztott: 196/2016. (VI. 30.)
         Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     8.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
181/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     9.       KEHOP-5.2.9 pályázat - a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének (Csengery u. 25.)energetikai felújítása
175/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     10.      Adományozási szerződés kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
az ülésen kiosztott: 193/2016. (VI.29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     11.      Személygépjármű vásárlása a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság munkájának segítése érdekében
165/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     12.      Terézvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása
166/2016. (VI.20.) és az ülésen kiosztott: 195/2016. (VI.30.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     13.      TÉR_KÖZ 2016 pályázat - előkészítő anyagok elkészítése- Jókai tér
176/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     14.      Alaptörvényben biztosított jog gyakorlása a hostelek lakosság nyugalmát érintő működésével összefüggésben
190/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     15.      Kerületi Építési Szabályzat készítése a Bp., VI. Nyugati tér – Bajcsy Zs. út – Podmaniczky utca – Teréz krt. által határolt területre
177/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     16.      Együttműködési megállapodás kötése az LP Média Kft.-vel
178/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     17.      Támogatási megállapodás kötése a Frankel Zsinagóga Alapítvánnyal
183/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     18.      A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
167/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     19.      A Terézvárosi Gondozó Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása
168/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     20.      Javaslat a Budapest, VI. kerület, Andrássy út 21. szám alatti, 29327/0/A/1-5, /7-31 és /33-48. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
187/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.      Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
189/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
169/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     23.      Határozat a Liget Budapest projektről
199/2016. (VI.30.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     24.      Helyi népszavazás kezdeményezése
198/2016. (VI.30.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  


zárt ülés:

     1.       Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása (dr. Koppányi Krisztina felnőtt háziorvos)
170/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     2.       Átmeneti időre szóló vezetői megbízás adása a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál
186/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajza u. 17. szám alatti épületrészre kötött megállapodás módosítására
194/2016. (VI.29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     4.       Eseti támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
197/2016. (VI.30.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


nyílt ülés:

     25.     Képviselői kérdések, közlemények:  

               - Wizer Lászlóné képviselő kérdései
  184/2016. (VI.20.)

     Tájékoztató:  

              - kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2016. április 18-án
14 óra 20 perckor megtartott üléséről, valamint a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. április 18-án 16 óra 30 perckor megtartott üléséről

171/2016. (VI.20.)

              - kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2016. május 18-án
14 órakor megtartott üléséről, valamint a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. május 19-én 15 óra 30 perckor megtartott üléséről

az ülésen kiosztott: 192/2016. (VI.29.)
 


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. június 23.