MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2016. június 30. napján (csütörtökön) 9 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalóteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)


nyílt ülés:

     5.        A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
179/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak meg-
állapításáról szóló .../2016. (... ...) önkormányzati rendeletének megalkotása

180/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     12.      Terézvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása
166/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     17.      Támogatási megállapodás kötése a Frankel Zsinagóga Alapítvánnyal
183/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     18.      A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
167/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     19.      A Terézvárosi Gondozó Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása
168/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


zárt ülés:

     1.       Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása (dr. Koppányi Krisztina felnőtt háziorvos)
170/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     2.       Átmeneti időre szóló vezetői megbízás adása a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál
186/2016. (VI.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


Bizottsági előterjesztések:


nyílt ülés:

   szoc1.  Pótelőirányzat biztosítása a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ részére
szoc1/2016. (VI. 20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   szoc2.  Pótelőirányzati kérelmek (TEGOSZ, Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ, Mesevilág óvoda, TAZI)
szoc2/2016. (VI. 20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   szoc3.  A Terézvárosi Gondozó Szolgálat Szervezeti és Működési szabályzatának, valamint az Idősek Klubja Házirendjének jóváhagyása
szoc3/2016. (VI. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    spik1.  2016. II. félévi tematikus pályázat kiírása a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok számára
spik1/2016. (VI. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


zárt ülés:

    okt1.   A Terézváros Ifjú Tehetsége támogatás odaítélése
okt1/2016. (VI. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     Egyebek


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. június 23.


Üdvözlettel: