MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2016. május 24. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 kötött ülés:

     1.       Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2015. évi zárszámadásról
152/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

     2.       A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
151/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

     5.       Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2015. évi teljesítményértékeléséről és a 2016. évi teljesítménykövetelményeiről
143/2016. (V. 17.) és az ülésen kiosztott: 155/2016. (V. 20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     7.       Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2016. évi Kartájához
148/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     13.     Kerületi Építési Szabályzat készítése a Bp., VI. Nyugati tér – Bajcsy Zs. út – Podmaniczky utca – Teréz krt. által határolt területre – véleményezési szakasz lezárása
149/2016. (V. 17.) és az ülésen kiosztott
1. és 2. számú mellékletek:
   156/2016. (V. 24.)   és    157/2016. (V. 24.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     15.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
150/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


Bizottsági előterjesztések:
 

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés:

   1a1.     Közbeszerzési eljárás megindítása “Földgáz beszerzése” tárgyában
1a1/2016. (V.17.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     Társasház pályázaton kívüli felújítási támogatása
1b1/2016. (V.19.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     A Budapest VI. kerület Lendvay u. 24. szám alatti társasház közgyűlési határozatához történő hozzájárulás
1b2/2016. (V.17.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b3.     A Bp. VI. ker. Szinyei M. u. 32. szám alatti társasház statikailag állagromlott tartószerkezet (födémszakasz) csere befejezési határidejének meghosszabbítása
1b3/2016. (V.11.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b4.     2016. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatok elbírálása
1b4/2016. (V.18.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b5.     Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. kerület Aradi u. 59. szám alatti társasházban osztatlan közös tulajdonú helyiségeinek értékesítéséhez és a társasházi alapító okirat módosításához
1b5/2016. (V.18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1c. egyéb: -


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás:

   2a1.     Javaslat piaci alapú lakásbérlet lésítésére lakáspályázat kiírása– zárt ülés lásd a meghívó végén  

   2a2.     Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására – zárt ülés lásd a meghívó végén  

   2a3.     A Budapest VI., Szív u. 4. III. 8. szám alatti lakás bérbeadása– zárt ülés lásd a meghívó végén  

   2b. elidegenítés:

   2b1.     Javaslat 4 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére
2b1/2016. (V.18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2b2.     Javaslat 3 db lakás tulajdonjogának bérlő részére történő értékesítésére – zárt ülés lásd a meghívó végén  

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
2c1/2016. (V.17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: -

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás: -

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb:

   3d1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségekben végzett tevékenység megváltoztatására
az ülésen kiosztott: 3d1/2016. (V.23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4. Egyebek:

   4a1.     Vendéglátó terasz kialakítása a Jókai téren
4a1/2016. (V.19.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

zárt ülés:

   2. Lakással kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás:

   2a1.     Javaslat piaci alapú lakásbérlet lésítésére lakáspályázat kiírása
2a1/2016. (V.11.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a2.     Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására
2a2/2016. (V.11.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a3.     A Budapest VI., Szív u. 4. III. 8. szám alatti lakás bérbeadása
2a3/2016. (V.11.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2b. elidegenítés:

   2b2.     Javaslat 3 db lakás tulajdonjogának bérlő részére történő értékesítésére
2b2/2016. (V.18.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. május 19.