0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 26. napján (csütörtökön) 10 órakor kezdődő ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

  NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

     1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     2.       A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
151/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

     3.       Az egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról szóló rendelet megalkotása
140/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.        A Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 11/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
131/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4/B.    Pályázat benyújtása az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást szolgáló intézmények, épület és helyiségek felújítására
161/2016. (V. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.       Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2015. évi teljesítményértékeléséről és a 2016. évi teljesítménykövetelményeiről
143/2016. (V. 17.) és az ülésen kiosztott: 155/2016. (V. 20.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     6.       Döntés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. állandó könyvvizsgálójának megbízásáráról
144/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     7.       Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2016. évi Kartájához
148/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     8.       A Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodája intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
141/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     9.       Átfogó értékelés az Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
132/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     10.     A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a pedagógus, valamint a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és technikai dolgozók álláshelyeinek meghatározása a 2016/2017 nevelési évre
133/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     11.     A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium átszervezésének véleményezése
134/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     12.     Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
147/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     13.     Kerületi Építési Szabályzat készítése a Bp., VI. Nyugati tér – Bajcsy Zs. út – Podmaniczky utca – Teréz krt. által határolt területre – véleményezési szakasz lezárása
149/2016. (V. 17.) és az ülésen kiosztott
1. és 2. számú mellékletek:
   156/2016. (V. 24.)   és    157/2016. (V. 24.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     14.     Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi beszámolója
158/2016. (V. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     15.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
150/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     16.     Javaslat a 2016. február 18-ai ülésen elfogadott Társasházaknak pályázatok alapján nyújtható felújítási támogatások mértékének módosításáról
146/2016. (V. 17.) és az ülésen kiosztott: 159/2016. (V. 25.)
Előterjesztő: Wizer Lászlóné képviselő  

     16/B.  Együttműködési megállapodások kötése
162/2016. (V. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     17.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
142/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     1.       Dr. Mayer Ákos Péter vezetői megbízásának azonnali, indoklás nélküli visszavonása
145/2016. (V. 17.) és az ülésen kiosztott: 160/2016. (V. 25.)    163/2016. (V. 26.)
Előterjesztő: Wizer Lászlóné képviselő  

     2.       Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
135/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     3.       Fellebbezés a Budapest VI. Teréz körút 9. 29421/0/A/1 hrsz. üzlethelyiséget érintő településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/796/6/2016. számú határozat ellen
136/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       Fellebbezés a Budapest VI. Teréz körút 56-60. 28900 hrsz. társasházat érintő településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/6282/2016. számú végzés ellen
137/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.       Fellebbezés a Budapest VI. Nagymező utca 30., 29089 hrsz. alatti földszinti üzlet-
helyiséghez tartozó homlokzati szakasz engedély nélküli átalakításával kapcsolatos településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/14709/2/2016. sz. végzés ellen

138/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.       Fellebbezés a Budapest VI. Csengery utca 49. szám. III. 5. (228754/0/A/37 hrsz.) alatti ingatlant érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott XI/14582/3/2016. számú határozat ellen
139/2016. (V. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


nyílt ülés:

     18.     Képviselői kérdések, közlemények  

 


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. május 19.