MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2016. április 19. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 

nyílt ülés:

     5.        Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
94/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.        Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV.25.) rendelet módosítására
93/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     8.        TÉR_KÖZ II. Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása
115/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     13.     Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámoló és a 2016. évi üzleti tervek jóváhagyása, a társaságokkal megkötött szerződések módosítása
116/2016. (IV.11.)    és az ülésen kiosztott: 123/2016. (IV.19.)   
(az előterjesztés mellékletei – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
1 sz. mell.      2. sz. mell.      3. sz. mell.      4. sz. mell.      5-14. sz. mell.
13. sz. mell.     
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     17.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 21. szám alatti, 29327/0/A/1-5, /7-31 és /33-48. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
100/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

     17/b.  Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 21. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályáztatás útján történő értékesítésére.
az ülésen napirendre vett: 121/2016. (IV.19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

     18.     Javaslat a Bp., VI. ker. Városligeti fasor 6., 29606 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására
101/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     19.     Javaslat a Bp., VI. ker. Hegedű u. 3., 29398 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú kivett általános iskola megnevezésű ingatlan hasznosítására
113/2016. (IV.11.)
az előterjesztés mellékletei:    1. sz. mell.    2. sz. mell.    3. sz. mell.    4. sz. mell.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     20.     A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt számára az önkormányzat tulajdonát képező Bp. VI. Szófia u. 7. (hrsz. 29437) szám alatti ingatlancsoportra biztosított bérlőkijelölési jog felülvizsgálata
102/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
103/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

zárt ülés:

     5.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajza u. 17. szám alatti épületrészre kötendő megállapodás elfogadására
109/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

   1a. közbeszerzés: -

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     Felhívás a 2016. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázat benyújtására
az ülésen napirendre vett: 1b1/2016. (IV.15.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c. egyéb: -


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás:

   2a1.     Budapest, VI. kerület Eötvös 35. II. 15. szám alatti lakás bérbeadása - zárt ülés lásd a meghívó végén

   2b. elidegenítés:

   2b1.     Javaslat 2 db lakás tulajdonjogának bérlő részére történő értékesítésére - zárt ülés lásd a meghívó végén

   2b2.     Javaslat a Bp., VI. ker. Rippl Rónai u. 38. szám alatti, 28277/0/A/56 hrsz.-ú lakásingatlan 144/400-ad tulajdoni hányadának árverésen kívüli elidegenítésére - zárt ülés lásd a meghívó végén

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
2c1/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: -

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3a. bérbeadás:

   3a1.     A Budapest, VI. kerület Hunyadi téri Vásárcsarnokban lévő helyiség és területhasználók használati jogviszonyának rendezése
3a1/2016. (IV.12.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   3a2.     A Budapest, VI. kerület Lovag u. 10. szám alatti társasházban lévő, 2. albetétszámú és a Budapest, VI. kerület Szófia u. 21. szám alatti társasházban lévő, 24. albetétszámú helyiségek ismételt bérbeadása
3a2/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a3.     Javaslat a Budapest VI. kerület Benczúr u. 5. szám alatti társasházban lévő, 29600/0/A/29 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása
3a3/2016. (IV.12.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a4.     A Budapest, VI. kerület Teréz krt. 34. szám alatti társasházban lévő, 5 albetétszámú helyiség bérbeadása
3a4/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a5.     A Budapest, VI. kerület Dessewffy u. 25-27. szám alatti társasházban lévő, 29119/0/A/1 helyrajzi számú helyiség hasznosítása
3a5/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3a6.     A Budapest, VI. kerület Paulay E. u. 21. szám alatti 29285/0/A/3 helyrajzi számú helyiség bérleti díjának megállapítása
3a6/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb:

   3d1.     A Budapest, VI. kerület Lovag u. 3. szám alatti társasházban lévő, 28982/0/A/2 helyrajzi számú helyiségben elvégzendő felújítási munkákra fordított költségek bérbeszámítás útján történő megtérítése
3d1/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d2.     A Budapest VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti társasházban lévő, 29231/0/A/19 helyrajzi számú, 587 m2 alapterületű ingatlan pályázati eredménye
3d2/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4. Egyebek:

   4a1.     Az FTL Bistro Kft. közterület-használati kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala
4a1/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

zárt ülés:

   Lakással kapcsolatos előterjesztések

   2a. bérbeadás:

   2a1.     A Budapest, VI. kerület Eötvös 35. II. 15. szám alatti lakás bérbeadása
2a1/2016. (IV.11.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2b. elidegenítés:

   2b1.     Javaslat 2 db lakás tulajdonjogának bérlő részére történő értékesítésére
2b1/2016. (IV.11.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2b2.     Javaslat a Bp., VI. ker. Rippl Rónai u. 38. szám alatti, 28277/0/A/56 hrsz.-ú lakásingatlan 144/400-ad tulajdoni hányadának árverésen kívüli elidegenítésére
2b2/2016. (IV.11.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. április 14.