0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 21. napján (csütörtökön) 10 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

  NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

     1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     2.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V.23.) rendeletének módosítása (a “Terézvárosi Szent Flórián-díj megalapítása)
88/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester, Lindmayer Viktor képviselő  

     3.        Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
92/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.        Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
94/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.        Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV.25.) rendelet módosítására
93/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     6.        A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet módosítása
95/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.        TÉR_KÖZ II. Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása
115/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     8.        A Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyása
(az előterjesztés mellékletei – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
96/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     9.        A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának jóváhagyása
(az előterjesztés mellékletei – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
97/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     10.      A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat
98/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     11.     Döntés a 2016. I. félévben, a civil szervezetek számára kiírt tematikus pályázati támogatásokról
99/2016. (IV.11.)    és az ülésen kiosztott: 124/2016. (IV.20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     12.     Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámoló és a 2016. évi üzleti tervek jóváhagyása, a társaságokkal megkötött szerződések módosítása
116/2016. (IV.11.)    és az ülésen kiosztott: 123/2016. (IV.19.)   
(az előterjesztés mellékletei – terjedelmi okok miatt – csak a www.terezvaros.hu oldalon olvashatóak)
1 sz. mell.      2. sz. mell.      3. sz. mell.      4. sz. mell.      5-14. sz. mell.
13. sz. mell.     
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     13.     Támogatási megállapodás kötése a Szent Család Plébániával, az Avilai Nagy Szent Teréz Plébániával és a Budapesti Zsidó Hitközséggel
86/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     14.     Támogatási megállapodás kötése a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvánnyal
87/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     15.     Támogatási megállapodás kötése a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvánnyal
89/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     16.     Javaslat az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítására
az ülésen kiosztott: 125/2016. (IV.20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     17.      Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
91/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     18.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 21. szám alatti, 29327/0/A/1-5, /7-31 és /33-48. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
100/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

     18/b.  Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 21. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályáztatás útján történő értékesítésére.
az ülésen kiosztott: 121/2016. (IV.19.)    és a 126/2016. (IV.21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

     19.     Javaslat a Bp., VI. ker. Városligeti fasor 6., 29606 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására
101/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     20.     Javaslat a Bp., VI. ker. Hegedű u. 3., 29398 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú kivett általános iskola megnevezésű ingatlan hasznosítására
113/2016. (IV.11.)
az előterjesztés mellékletei:    1. sz. mell.    2. sz. mell.    3. sz. mell.    4. sz. mell.
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.     A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt számára az önkormányzat tulajdonát képező Bp. VI. Szófia u. 7. (hrsz. 29437) szám alatti ingatlancsoportra biztosított bérlőkijelölési jog felülvizsgálata
102/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.     Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására
103/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     23.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
104/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


zárt ülés:

     1.       Döntés a “Terézvárosi Szent Flórián-díj” adományozásáról
90/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester, Lindmayer Viktor képviselő  

     2.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. Teréz körút 9. 29421/0/A/3 hrsz. üzlethelyiséget érintő településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/928/2/2016 számú határozata ellen
105/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. Teréz körút 47. 28830/0/A/4 hrsz. üzlethelyi-
séget érintő településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/6000/2/2016 számú határozata ellen

106/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. Nyugati tér 1-2. 28904 hrsz.- ú épület 2. és 3. emeletén található helyiségeket érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott XI/6097/3/2016 számú határozata ellen
107/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajza u. 17. szám alatti épületrészre kötendő megállapodás elfogadására
109/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     6.       Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
110/2016. (IV.11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


nyílt ülés:

     24.     Képviselői kérdések, közlemények  

     Tájékoztató:  

          -     A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél nyilvántartott önkormányzat javára fennálló behajthatatlan követelések leírásáról
111/2016. (IV.11.)

          -     Tájékoztató a Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójának előkészítő munkálatairól
117/2016. (IV.11.)

          -     A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2016. január 1. - 2016. március 31. közötti időszakban
112/2016. (IV.11.)
 


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. április 14.