MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülését
2016. március 24. napján (csütörtökön) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 


nyílt ülés:

     1.       Podmaniczky Park
67/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
64/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     7.       A Liszt Ferenc tér közterület alakítási terve
78/2016. (III.23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     10.     Támogatási szerződés megkötése 2016. évre a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel
80/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     11.     Javaslat az önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
81/2016. (III.23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     12.     Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés szerinti visszapótlási kötelezettség elszámolására
82/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


zárt ülés:

     6.       Javaslat helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
73/2016. (III.23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

    1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés: -

   1b. társasházi kérelmek: -

   1c. egyéb: -


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: -

   2c. elővásárlási jog: -

   2d. egyéb:

   2d1.     Javaslat a Budapest, VI., Andrássy út 83-85. szám alatti társasházi tűzesetet követően önkormányzati lakásban történő ideiglenes elhelyezés biztosítására, határozott idejű használati szerződéssel
zárt ülés - lásd a meghívó végén
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

   3a. bérbeadás: -

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb: -

zárt ülés:

   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2d. egyéb:

   2d1.     Javaslat a Budapest, VI., Andrássy út 83-85. szám alatti társasházi tűzesetet követően önkormányzati lakásban történő ideiglenes elhelyezés biztosítására, határozott idejű használati szerződéssel (az ülésen vették fel napirendre)
2d1/2016. (03.22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. március 23.