0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 24. napján (csütörtökön) 17:00-kor kezdődő rendkívüli ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

  NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

     1.       Podmaniczky Park
67/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2.       Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
szóló 9/2011. (II.24.) számú rendelet módosítása

63/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
64/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     4.       Egyes szociális tárgyú rendeletek módosítása
65/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     5.       A helyi állattartás rendjéről szóló 10/2004. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
66/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.       A Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája, a Kincseskert Óvoda, a Mesevár Óvoda, a Szív Óvoda, alapító okiratának módosítása
77/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.       A Liszt Ferenc tér közterület alakítási terve
78/2016. (III.23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     8.       Óvodai beiratkozás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének meghatározása
79/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     9.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti meghatározása és törzskönyvi nyilvántartásba vétele
68/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     10.     Támogatási szerződés megkötése 2016. évre a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft-vel
80/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     11.     Javaslat az önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására
81/2016. (III.23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     12.     Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés szerinti visszapótlási kötelezettség elszámolására
82/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


zárt ülés:

     1.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. Nagymező utca 18., 29075. hrsz. alatti ingatlan utcai homlokzatára szerelt hirdető-berendezéssel kapcsolatos településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/13900/9/2015. sz. végzés ellen
69/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     2.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. Teréz körút 47. 28830 hrsz. társasházat érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott XI/4837/2/2016. számú határozata ellen
70/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. Szófia utca 7. 29437/0/A/23 hrsz-ú, földszinti, műhely rendeltetésű albetétet érintő településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/6003/2/2016. számú határozata ellen
71/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. Teréz körút 3. 29439/0/A/5 hrsz. üzlethelyiséget érintő településképi kötelezési eljárás keretén belül hozott XI/909/2/2016. számú határozata ellen
72/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.       Fellebbezés a Polgármester Budapest VI. Nyugati tér 1-2. 28904 hrsz.-ú épület 2. és 3. emeletén található helyiségeket érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott XI66097/3/2016. számú határozata ellen
83/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     6.       Javaslat helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
73/2016. (III.23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     7.       A BARRIO LATINO Bt. fellebbezése a Pénzügyi és Jogi Bizottság 192/2015. (XI. 18.) számú, éjszakai nyitvatartási engedélyt visszavonó határozata ellen
74/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Heltai László Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke  

     8.       Döntés a “Terézvárosi Szent György-díj” adományozásáról
75/2016. (III.23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     9.       Gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
76/2016. (III.23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

nyílt ülés:

     13.     Előterjesztés önkormányzati képviselőt (Hatvani Csaba) érintő jogi eljárások állásáról
az ülésen kiosztott: 85/2016. (III.24.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     14.     A Képviselő-testület feloszlatásának kimondása
62/2016. (III.18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. március 23.