MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülését
2016. március 10. napján (csütörtökön) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

Napirendek:  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

  1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés: -

   1b. társasházi kérelmek: -

   1c. egyéb:

   1c1.     2016. évi pályázati kiírás a társasházaknak nyújtandó felújítási támogatásokról
1c1/2016. (03.08.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c2.     Javaslat VI. kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére hevederzár beszerzését és felszerelését szolgáló pályázat kiírására
1c2/2016. (03.09.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c3.     Javaslat VI. kerületben lévő lakások természetes személy tulajdonosai részére szén-monoxid érzékelő igénylésére vonatkozó pályázat kiírására
1c3/2016. (03.09.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c4.     Javaslat lakóközösségek számára kapufigyelő rendszer fejlesztését szolgáló pályázat kiírására
1c4/2016. (03.09.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c5.     Javaslat a személygépjármű beszerzésére
1c5/2016. (03.09.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: -

   2c. elővásárlási jog: -

   2d. egyéb: -


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

   3a. bérbeadás: -

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb:

   3d1.     Javaslat a Teréz krt. 21., 28868/0/A/19 hrsz.-ú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésének törléséről.
3d1/2016. (03.09.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d2.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan kiürítése iránti eljárás tárgyában bizottsági állásfoglalás kialakítására – zárt ülés lásd a meghívó végén


   4. Egyebek

zárt ülés:

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

   3d. egyéb:

   3d2.     Javaslat a Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan kiürítése iránti eljárás tárgyában bizottsági állásfoglalás kialakítására
3d2/2016. (03.09.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. március 9.