MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2016. február 16. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti nagyteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIRENDEK:  


kötött ülés:

    1.         Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
45/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

    2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
46/2016. (II.8)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
• A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
• Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve: 53/2016. (II.16.)
• Bizottsági határozatok kivonatai


nyílt ülés:

    2.        A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
7/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
9/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     15.     Döntés a Benczúr kert (29729/9 hrsz.) rekonstrukciós munkálatairól
47/2016. (II. 8.)
az előterjesztés I. számú (tervek) melléklethez tartozó anyagok (1-10.) terjedelmi okok miatt csak innen tölthetőek le:
1. mell.      2. mell.      3. mell.      4. mell.      5. mell.      6. mell.      7. mell.      8. mell.      9. mell.      10. mell.
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     16.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 21. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályáztatás útján történő értékesítésére
44/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     17.     Javaslat a Bp., VI. ker. Városligeti fasor 6., 29606 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan hasznosítására
43/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.     A Bp. VI. ker. Weiner L. u. 20. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
18/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     19.     A Bp. VI. ker. Rózsa u. 71. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
20/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     20.     Javaslat 2 db nem lakáscélú helyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
19/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 28. szám alatt található „étterem” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
21/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. 1. em. 7. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
22/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     23.     A Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. fsz. 1. szám alatt található „iroda” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
23/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     24.     A Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. 2. em. 3. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
24/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     25.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lph. fsz. 1. szám alatti lakással, a -2 pinceszinten található 2 db. tárolóval, és a teremgarázs 8/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
25/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     26.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. 1. em. 1. szám alatti lakással, a pinceszinten található tárolóval, és a teremgarázs 4/114-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
26/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     27.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
27/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     28.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 - ed tulajdoni hányadával (P-25 jelzésű gépkocsi –beállóval) kapcsolatos elővásárlási jog
28/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     29.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 4/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
29/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     30.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 2. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
30/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     31.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 3. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
31/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     32.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 4. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
32/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     33.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 5. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
33/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     34.     Utca-fásítási program elkészítése
35/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  


zárt ülés:

     2.       Javaslat a Lupines Limited peren kívüli egyezségi ajánlata vonatkozásában állásfoglalás kialakítására
40/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  


nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés: -

   1b. társasházi kérelmek: -

   1c. egyéb: -


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: -

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. I. 6/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c1/2016. (II.2.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c2.     Budapest, VI. kerület Király u. 24. 3. em. 15. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c2/2016. (II.2.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c3.     Budapest, VI. kerület Király u. 24. 3. em. 15/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c3/2016. (II.2.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c4.     Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 5. 2. em. 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c4/2016. (II.2.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb:

   2d1.     – Zárt Ülés lásd a meghívó végén

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

   3a. bérbeadás: -

   3b. elidegenítés:

   3b1.     Javaslat 12 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére
3b1/2016. (II.1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c. elővásárlási jog:

   3c1.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
3c1/2016. (II.2.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3c2.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 4/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
3c2/2016. (II.5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d. egyéb:

   3d1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségekben folytatható tevékenység megváltoztatására
3d1/2016. (II.5.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d2.     – Zárt Ülés lásd a meghívó végén

   4. Egyebek:

   4a1.     A Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlanra kiírt pályázat elbírálása
4a1/2016. (II.8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4a2.     Javaslat a Bp., VI. ker. Dalszínház u. 8., 29231/0/A/19 hrsz.-ú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
4a2/2016. (II.8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

zárt ülés:

   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2d. egyéb:

   2d1.     Javaslat a Budapest, VI., Andrássy út 83-85. szám alatti társasházi tűzesetet követően önkormányzati lakásban történő ideiglenes elhelyezés biztosítására, határozott idejű használati szerződéssel
2d1/2016. (II.9.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

   3d. egyéb:

   3d2.     Javaslat a Műszerészek Irodagépjavító Szövetkezet bérletidíj-hátralék rendezésre vonatkozó kérelme tárgyában
3d2/2016. (II.8.)

Előterjesztő: Papp László alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. február 11.