0 meghivo


MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 18. napján (csütörtökön) 10 óra 30 perckor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)
 

  NAPIRENDEK:  

nyílt ülés:

     1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

    2.        A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
7/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

    3.        A civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló …./2016 (… …) önkormányzati rendelet megalkotása
8/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     4.       Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
9/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

    5.        Az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről, valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I. 21.) rendelet módosítása
10/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    6.        Rendeletalkotási javaslat a „Terézváros Ifjú Tehetsége” önkormányzati támogatás létrehozására
14/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

    7.         A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítása
11/2016. (II. 8.)
és az ülésen kiosztott 2. és 3. sz. mellékletek: 51/2016. (II. 16.)    és   52/2016. (II. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

    8.         Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása
12/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    9.        Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR alapító okiratának módosítása
13/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    10.       A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása és új pályázat kiírása
15/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    11.      Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2015. évi működéséről és a 2016. évi támogatás összegének meghatározása
16/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    12.      Támogatási megállapodás kötése a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével
17/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    13.      A Polgármester 2016. évi szabadságolásának ütemezése
34/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     14.     Jelentés a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdálkodásáról
48/2016. (II. 11.) és az ülésen kiosztott: 57/2016. (II. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     15.     Döntés a Benczúr kert (29729/9 hrsz.) rekonstrukciós munkálatairól
47/2016. (II. 8.) és az ülésen kiosztott: 58/2016. (II. 18.)
az előterjesztés I. számú (tervek) melléklethez tartozó anyagok (1-10.) terjedelmi okok miatt csak innen tölthetőek le:
1. mell.      2. mell.      3. mell.      4. mell.      5. mell.      6. mell.      7. mell.      8. mell.      9. mell.      10. mell.
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     16.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 21. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályáztatás útján történő értékesítésére
44/2016. (II. 8.) és az ülésen kiosztott: 56/2016. (II. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     17.     Javaslat a Bp., VI. ker. Városligeti fasor 6., 29606 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan hasznosítására
43/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     18.     A Bp. VI. ker. Weiner L. u. 20. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
18/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     19.     A Bp. VI. ker. Rózsa u. 71. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
20/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     20.     Javaslat 2 db nem lakáscélú helyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére
19/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 28. szám alatt található „étterem” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
21/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. 1. em. 7. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
22/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     23.     A Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. fsz. 1. szám alatt található „iroda” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
23/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     24.     A Budapest, VI. kerület Káldy Gyula u. 6. 2. em. 3. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
24/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     25.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lph. fsz. 1. szám alatti lakással, a -2 pinceszinten található 2 db. tárolóval, és a teremgarázs 8/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
25/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     26.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. C. lh. 1. em. 1. szám alatti lakással, a pinceszinten található tárolóval, és a teremgarázs 4/114-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
26/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     27.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
27/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     28.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 - ed tulajdoni hányadával (P-25 jelzésű gépkocsi –beállóval) kapcsolatos elővásárlási jog
28/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     29.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 4/114 - ed tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
29/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     30.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 2. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
30/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     31.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 3. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
31/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     32.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 4. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
32/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     33.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 5. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
33/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     34.     Utca-fásítási program elkészítése
35/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     35.     Az LP-Média Kft-vel kötött Együttműködési megállapodás felmondása, szerződésből eredő elszámolás
36/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

     36.     Nyilatkozat a minket megválasztó terézvárosi állampolgárok érdekében
37/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

     37.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
38/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 


zárt ülés:

     1.       A WineCafé Kft. (székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 15., cégjegyzékszáma: 01-09-951131) által a 1061 Budapest, Andrássy út 15. szám (hrsz.: 29305/0/A/6) alatt üzemeltetett, „Wine Café” elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai eltérő nyitvatartási engedélyének visszavonásáról szóló 88/2014. (IX. 24.) sz. határozat elleni fellebbezés elbírálása
39/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke  

     2.       Javaslat a Lupines Limited peren kívüli egyezségi ajánlata vonatkozásában állásfoglalás kialakítására
40/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     3.       Fellebbezés a polgármester Budapest VI. Oktogon tér 1. 28872 hrsz. ingatlant érintő településképi eljárás keretén belül hozott XI/28616/2/2015 számú határozata ellen
41/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       Fellebbezés a polgármester Budapest VI. Oktogon tér 2. 29417 hrsz. ingatlant érintő településképi eljárás keretén belül hozott XI/28659/2/2015 számú határozata ellen
42/2016. (II. 8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


nyílt ülés:

     38.     Képviselői kérdések, közlemények:  

               - Heltai László képviselő kérdése a Nagymező utcai mélygarázs ügyében

     Tájékoztató:  

               - Tájékoztató a ZERON Zrt. által a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonát képező,
Szinyei Gimnáziumban 2015. nyarán végzett felújítás-jellegű fűtéskorszerűsítési
munkáról és az ehhez kapcsolódó késedelmi kötbér ügyéről

59/2016. (II. 18.)
 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. február 11.