MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2016. február 16. napján (kedden) 15 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalóteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 


kötött ülés:

    1.       Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása
45/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

    2.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
46/2016. (II.8)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
 
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
• A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve   
• Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve: 53/2016. (II.16.)
• Bizottsági határozatok kivonatai   


nyílt ülés:

    2.       A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
7/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

    3.       A civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló …./2016 (… …) önkormányzati rendelet megalkotása
8/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    5.       Az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről, valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról szóló 1/2013. (I. 21.) rendelet módosítása
10/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    6.       Rendeletalkotási javaslat a „Terézváros Ifjú Tehetsége” önkormányzati támogatás létrehozására
14/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

    8.       Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása
12/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    9.       Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR alapító okiratának módosítása
13/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    10.      A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása és új pályázat kiírása
15/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    11.      Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2015. évi működéséről és a 2016. évi támogatás összegének meghatározása
16/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    12.      Támogatási megállapodás kötése a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével
17/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

    14.      Jelentés a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdálkodásáról
48/2016. (II.8.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

Bizottsági előterjesztés:
 

    spik1.  2016. I. félévi tematikus pályázat kiírása a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok számára
spik1/2016. (II. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2016. február 11.