MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2015. december 17. napján (csütörtökön) 10 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalóteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:  

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 


     3.       „Bajza 100 Program”, Budapest VI. kerület Bajza utcai Általános Iskola épületének rekonstrukciója
330/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     5.       Budapest Rendőr-főkapitánysággal megkötött, közbiztonsággal kapcsolatos megállapodások módosítása
337/2015. (XII. 7.)
és az ülésen kiosztott anyagok:  
347/2015. (XII. 17.)    348/2015. (XII. 17.)    349/2015. (XII. 17.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     6.       Hunyadi téri vásárcsarnok épületének rekonstrukciója
341/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     9.       Javaslat Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
310/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

     15.     Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel kötött haszonbérleti szerződés módosítása
316/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     16.     SportPont kialakítására vonatkozó döntések meghozatala
338/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     17.     Eötvös 10 pinceszinti közösségi tere légtechnikai rendszerének korszerűsítése
339/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     19.     A TÉR_KÖZ I. városrehabilitációs projekt Közterület-alakítási Terve, a Skála-Metró Együttműködési Megállapodása
340/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     20.     Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 21. szám alatti, 29327/0/A/1-5, /7-31 és /33-48. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
318/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     21.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 7. földszinti üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
319/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     22.     A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 14. I. 20. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
320/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     23.     A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. I. 9. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
321/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     24.     A Király utca lezárásának előkészítése
az ülésen napirendre vett: 333/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  

     25.     Önkormányzati fenntartású ingatlanok energiafogyasztási adatainak egységes rendszerben történő gyűjtése, valamint évenkénti kiértékelése
az ülésen napirendre vett: 334/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő  


zárt ülés:

     1.       Az Inspec Projekt Kft. egyezségi ajánlata
327/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     2.       A Király u. 36. Kft. „fa” és a VÁR-Faktorház Zrt. egyezségi ajánlata
328/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     3.       Válasz a Centrum Parkoló Kft. egyezségi ajánlatára
323/2015. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

nyílt ülés:

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés

   1a1.     Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Terézváros újság nyomdai szolgáltatásának nyújtása 2016.” tárgyában
1a1/2015. (XII.10.)
Előterjesztő: Papp Lászó alpolgármester  

   1a2.     Tájékoztató a kerületőri feladatok ellátása közbeszerzési eljáráshoz
1a2/2015. (XII.08.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   1b. társasházi kérelmek: -

   1c. egyéb: -


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás: –

   2b. elidegenítés: -

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. félemelet 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c1/2015. (XII.07.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c2.     Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 14. 1. em. 1/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c2/2015. (XII.07.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: -


   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
3a1/2015. (XII.09.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog: -

   3d. egyéb: -


   4. Egyebek:

   4a1.     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros házszámainak felülvizsgálata
4a1/2015. (XII.07.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző  

   4a2.     A Budapest VI. kerület Városligeti fasor 6. (hrsz: 29606) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
4a2/2015. (XII.07.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4a3.     Javaslat a 259/2014.(09.25.) határozat végrehajtási határidejének az ismételt meghosszabbítására
4a3/2015. (XII.07.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4a4.     Javaslat a Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
4a4/2015. (XII.08.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   4a5.     A Budapest, VI. ker. Szinyei M. u.4. (Aradi u. 54.) szám alatti önkormányzat tulajdonú épület tetőterületének bérbeadása
4a5/2015. (XII.07.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

zárt ülés:

   4. Egyéb

   4a6.     Javaslat a Budapest, VI., Andrássy út 83-85. szám alatti társasházban bekövetkezett tűzeset miatt társasházi tulajdonosok önkormányzati lakásban történő ideiglenes elhelyezésének biztosítására, határozott idejű használati szerződéssel
4a6/2015. (XII.08.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. december 10.