MEGHÍVÓ
 

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2015. november 17. napján (kedden) 16 óra 30 perckor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tárgyalóteremben
az alábbiak szerint:
 

NAPIREND:  

nyílt ülés:

Testületi előterjesztések:
(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)
 


     2.       A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
285/2015. (XI. 9.) ülésen kiosztott: 296/2015 (XI. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI. 21. önkormányzati rendelet módosítása
284/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     9.       Terézváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról szóló 16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének módosítása
294/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     10.     A településképi véleményezési eljárásról szóló 9/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
282/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     11.     A településképi bejelentési és kötelezési eljárás szabályozásáról szóló 45/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
272/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     12.     Javaslat a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról szóló 9/2009.(V.4.) önkormányzati rendelet módosítására
269/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     22.     Terézváros Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása
291/2015. (XI.09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     23.     A TÉR_KÖZ II. városrehabilitációs projekt Együttműködési Megállapodása
293/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     24.     Javaslat településképi kötelezési eljárás keretében a Budapest, VI. ker. Lendvay u. 24. szám alatti társasház homlokzatfelújítási munkálatai elvégzésre hatósági szerződés megkötésére
275/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     25.     A Budapest, VI. kerület 28717/0/A/22 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 68. -1. emelet 22. szám alatt található fitnesz-wellness megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
259/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     26.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. 1. em. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
260/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     27.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 54. 2. em. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
248/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     28.     A Budapest, VI. kerület 28717/0/A/23 hrsz.-ú Andrássy út 68. -1. emelet 23. szám alatti fitnesz-wellness megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
261/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     29.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68., 28717/0/A/24 hrsz.-ú üzlethelyiség, valamint 28717/0/A/17 hrsz.-ú tároló megnevezésű ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog
262/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     30.     A Budapest, VI. kerület Király u. 28., 29288/0/A/13 hrsz-ú lakás-, 29288/0/A/67 hrsz-ú üzlethelyiség, valamint a 29288/0/A/71 hrsz-ú tároló megnevezésű ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog
263/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     31.     A Budapest, VI. kerület 28717/0/A/34 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 68. A. lh. 4. em. 2. szám alatti ingatlannal, valamint a Budapest, VI. kerület 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 arányú tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
276/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     32.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. 3. em. 11/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
249/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     33.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 45. 1. em. 8. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
250/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     34.     Budapest, VI. kerület Szinyei Merse u. 1. (Andrássy út 92-94.) 1. em. 2/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
251/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     35.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 7. em. 1. szám alatti, és a C. lh. 7. em. 1. szám alatti lakásingatlanokkal, valamint a -1 em. 18. szám alatti, és a – 1. emelet 21. szám alatti tároló megnevezésű ingatlanokkal, továbbá a 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 18/114 arányú tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
270/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     36.     Budapest, VI. kerület 29278/0/A/7 hrsz.-ú, természetben Káldy Gyula u. 6. 2. em. 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
252/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     37.     A Király u. 36. Kft. „fa” és a VÁR-Faktorház Zrt. egyezségi ajánlata
(Később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     38.     Az Inspec Projekt Kft. egyezségi ajánlata
(Később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     39.     Javaslat forgalmi rend módosítására
277/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

Bizottsági előterjesztések:  

   1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

   1a. közbeszerzés -

   1b. társasházi kérelmek:

   1b1.     A Bp. VI. ker. Paulay E. u. 7-9. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása
1b1/2015. (XI.11.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b2.     A Bp. VI. ker. Zichy J. u. 45. szám alatti társasház pályázaton kívüli felújítási támogatása
1b2/2015. (XI.12.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1b3.     A 2015. évi társasházi felújítási pályázat elbírálása
1b3/2015. (XI.12.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

   1c. egyéb: -


   2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás: – zárt ülés lásd a meghívó végén

   2b. elidegenítés: -

   2c. elővásárlási jog:

   2c1.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. 1. em. 9. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c1/2015. (XI.02.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c2.     Budapest, Andrássy út 84. 1. em. 9. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c2/2015. (XI.02.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c3.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. fszt. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
2c3/2015. (XI.02.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c4.     Budapest, VI. kerület Hajós u. 7. fsz. 3/A. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c4/2015. (XI.02.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c5.     Budapest, VI. kerület Nagymező u. 6. 2. em. 4. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c5/2015. (XI.02.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c6.     Budapest, VI. kerület Nagymező u. 14. 3. em. 29. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c6/2015. (XI.02.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c7.     Budapest, VI. kerület Zichy Jenő u. 21. (Hajós u. 25.) 1. emelet 2. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c7/2015. (XI.02.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2c8.     Budapest, VI. kerület 29278/0/A/13 hrsz.-ú, természetben Káldy Gyula u. 6. fsz. 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
2c8/2015. (XI.02.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2d. egyéb: -

   3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

   3a. bérbeadás:

   3a1.     Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására
3a1/2015. (XI.11.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3b. elidegenítés: -

   3c. elővásárlási jog:

   3c1.     Budapest, VI. kerület 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2 alapterületű garázs megnevezésű ingatlan 8/114 arányú tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
3c1/2015. (XI.02.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   3d. egyéb: -

   4. Egyebek

zárt ülés:

   Lakással kapcsolatos előterjesztések:

   2a. bérbeadás:

   2a1.     Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása
2a1/2015. (XI.09.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a2.     A Budapest VI. kerület, Aradi u. 22. I. emelet 8. szám alatti lakás bérbeadása
2a2/2015. (XI.09.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a3.     Budapest VI. kerület Káldy Gyula u. 7. I. 5. szám alatti lakás bérbeadása
2a3/2015. (XI.10.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

   2a4.     A Bp. VI. ker. Szondi u. 54. V. em. 3. szám alatti lakás bérbeadása
2a4/2015. (XI.02.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a 342-1952-es telefonszámon vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. november 12.