MEGHÍVÓ
 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 19. napján (csütörtökön) 10 órakor kezdődő rendes ülésére      

 

Az ülés helye:  Eötvös u. 10. Közösségi és Kulturális Színtér
                  (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 10. földszinti Színházterem)

  NAPIREND:  

nyílt ülés:

     1.       A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
                   Simonffy Márta alpolgármester
                   dr. Bundula Csaba alpolgármester
                   Papp László alpolgármester  

     2.       A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
285/2015. (XI. 9.) később kiküldött: 296/2015 (XI. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     3.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
253/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI. 21. önkormányzati rendelet módosítása
284/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     5.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2016. évre történő bevezetéséről
247/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     6.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
280/2015. (XI.9.)     és a később kiküldött: 304/2015 (XI. 18.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     7.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló …../2015. (……) számú rendeletének megalkotása
281/2015 (XI. 9.)    és a később kiküldött: 305/2015 (XI. 18.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     8.       Az egészségügyi alapellátás védőnői körzeteiről szóló 33/2005. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
246/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     9.       Terézváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról szóló 16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének módosítása
294/2015 (XI. 9.) később kiküldött: 302/2015 (XI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     10.     A településképi véleményezési eljárásról szóló 9/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
282/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     11.     A településképi bejelentési és kötelezési eljárás szabályozásáról szóló 45/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
272/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     12.     Javaslat a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról szóló 9/2009.(V.4.) önkormányzati rendelet módosítására
269/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     13.     A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR alapító okiratának módosítása
239/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     14.     A Terézvárosi Családsegítő Szolgálatnak a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálatba történő beolvadása
240/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     15.     A Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvodája intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
271/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     16.     Az ELMÜ Nyrt-vel és az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft-vel Együttműködési Megállapodás létrehozása
241/2015 (XI. 9.)
később kiküldött: 297/2015 (XI. 17.)     298/2015 (XI. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     17.     A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt-vel Együttműködési Megállapodás létrehozása
242/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     18.     Döntés a 2015. év II. félévben, a civil szervezetek számára kiírt tematikus pályázati támogatásokról
243/2015 (XI. 9.)   és az ülésen kiosztott: 306/2015 (XI. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     19.     A Tóth Aladár alapítvány módosítási kérelme
244/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     20.     A Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
265/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     21.     Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátása
245/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     22.     Terézváros Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása
291/2015. (XI.09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     23.     A TÉR_KÖZ II. városrehabilitációs projekt Együttműködési Megállapodása
293/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     24.     Javaslat településképi kötelezési eljárás keretében a Budapest, VI. ker. Lendvay u. 24. szám alatti társasház homlokzatfelújítási munkálatai elvégzésre hatósági szerződés megkötésére
275/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Papp László alpolgármester  

     25.     A Budapest, VI. kerület 28717/0/A/22 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 68. -1. emelet 22. szám alatt található fitnesz-wellness megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
259/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     26.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. 1. em. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
260/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     27.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 54. 2. em. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
248/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     28.     A Budapest, VI. kerület 28717/0/A/23 hrsz.-ú Andrássy út 68. -1. emelet 23. szám alatti fitnesz-wellness megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
261/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     29.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68., 28717/0/A/24 hrsz.-ú üzlethelyiség, valamint 28717/0/A/17 hrsz.-ú tároló megnevezésű ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog
262/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     30.     A Budapest, VI. kerület Király u. 28., 29288/0/A/13 hrsz-ú lakás-, 29288/0/A/67 hrsz-ú üzlethelyiség, valamint a 29288/0/A/71 hrsz-ú tároló megnevezésű ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog
263/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     31.     A Budapest, VI. kerület 28717/0/A/34 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 68. A. lh. 4. em. 2. szám alatti ingatlannal, valamint a Budapest, VI. kerület 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 2/114 arányú tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
276/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     32.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. 3. em. 11/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
249/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     33.     Budapest, VI. kerület Andrássy út 45. 1. em. 8. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
250/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     34.     Budapest, VI. kerület Szinyei Merse u. 1. (Andrássy út 92-94.) 1. em. 2/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
251/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     35.     A Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. B. lh. 7. em. 1. szám alatti, és a C. lh. 7. em. 1. szám alatti lakásingatlanokkal, valamint a -1 em. 18. szám alatti, és a – 1. emelet 21. szám alatti tároló megnevezésű ingatlanokkal, továbbá a 28717/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartott 1565 m2 alapterületű garázs ingatlan 18/114 arányú tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jog
270/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     36.     Budapest, VI. kerület 29278/0/A/7 hrsz.-ú, természetben Káldy Gyula u. 6. 2. em. 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
252/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     37.     A Király u. 36. Kft. „fa” és a VÁR-Faktorház Zrt. egyezségi ajánlata
(előterjesztő visszavonta)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     38.     Az Inspec Projekt Kft. egyezségi ajánlata
(az előterjesztést zárt ülésen tárgyalták)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     39.     Javaslat forgalmi rend módosítására
277/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     40.     A 2015. évi közmeghallgatás időpontjának és helyének meghatározása
273/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     41.     Az MÖTV. 7. §- a szerinti megkeresés/felterjesztés a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény hatályon kívül helyeztetéséről
286/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Wizer Lászlóné képviselő képviselő  

     42.     Az LP-Média Kft-vel kötött Együttműködési megállapodás felmondása, Polgármesteri igazolások alapja
287/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Wizer Lászlóné képviselő  

     43.     Vizsgálat elrendelése a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat veszteséges működése miatt
288/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

     44.     Az iskolaszünetben elvégzendő nyári iskolai karbantartási feladatok késedelmei és következményei
289/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő  

     45.     A képviselő-testületi ülések élő közvetítése, bizottsági ülések rögzítése és hozzáférhetővé tétele az interneten
290/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Nyíri Gábor képviselő  

     46.     Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
264/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  


zárt ülés:

     0.     Az Inspec Projekt Kft. egyezségi ajánlata
ülésen kiosztott: 303/2015 (XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester  

     1.       Házi gyermekorvos praxisjogának elidegenítése
254/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     2.       Intézményvezetői jogviszony rendezése, pályázat kiírása
255/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     3.       Döntés a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. valamint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének személyéről
283/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     4.       Főszerkesztő (Brém-Nagy Ferenc) jogviszonyáról való döntés
292/2015. (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     5.       Rendkívüli települési támogatás keretében adható eseti támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
266/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     6.       Települési támogatás keretében megállapított lakhatási támogatásra való jogosultság és a támogatás folyósításának megszüntetése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
267/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     7.       Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
268/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester  

     8.       Fellebbezés a Polgármester Budapest Oktogon tér 4. 28870 hrsz. ingatlant érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott XI/26607/3/2015 számú határozata ellen
256/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     9.       Fellebbezés a Polgármester Budapest Andrássy út 6. 29242 hrsz. ingatlant érintő településképi bejelentési eljárás keretén belül hozott XI/18690/8/2015 számú határozata ellen
274/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester  

     10.     A 1065 Budapest, Nagymező utca 34. (29091/0/A/1, /4, /5 és /7 hrsz.) szám alatti, „Törökbasa Gyorsétterme” nevű üzlet éjszakai nyitva tartási kérelmének elutasításáról szóló, a Pénzügyi és Jogi Bizottság 158/2015. (IX. 23.) sz. határozata elleni fellebbezés elbírálása
257/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke  

     11.     A 1061 Budapest, Király utca 16.szám alatti "ROM-ANTIK CAFFE" nevű üzlet éjszakai nyitva tartási kérelmének elutasításáról szóló, a Pénzügyi és Jogi Bizottság 156/2015. (IX. 23.) számú határozata elleni fellebbezés elbírálása
258/2015 (XI. 9.)
Előterjesztő: Heltai László képviselő, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke  


nyílt ülés:

     47.     Képviselői kérdések, közlemények  

     Tájékoztató:  

               - kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2015. augusztus 31-én 14 órakor megtartott üléséről
278/2015 (XI. 9.)

               - A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2015. április 1.-2015. október 31. közötti időszakban
279/2015 (XI. 9.)

               - kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2015. november 16-án 14 óra 5 perckor megtartott rendkívüli üléséről
később kiküldött: 301/2015 (XI. 17.)
 


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Csoporton a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen, vagy a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjen bejelenteni.
 

Budapest, 2015. november 12.